استان ها

تأمین قابل توجه برند اصلی داروی بیماران تالاسمی در سال ۱۴۰۲

پیکانپور عنوان کرد؛

تأمین قابل توجه برند اصلی داروی بیماران تالاسمی در سال ۱۴۰۲

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با توجه به تأمین قابل توجه برند اصلی داروی بیماران تالاسمی در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال پیش از آن به ارائه آمار تأمین انواع داروهای این بیماران پرداخت. 

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمد پیکان‌پور با بیان اینکه درک محدودیت و چالش های  داخلی و خارجی کشور، تلاش‌های سازمان غذا و دارو را در انجام وظایف بویژه تأمین انواع دارو بیشتر نشان می دهد، گفت: این موضوع را کسانی که در کوچکترین مسند اجرایی، آنهم در ارگان‌های استراتژیکی مثل غذا و دارو  قرار گرفته اند بهتر از هر کس دیگری متوجه هستند.  

وی با بیان اینکه سازمان غذا و دارو به‌رغم  چالش های بالفعل و بالقوه از انجام وظایف خود کوتاهی نکرده و نمی کند درباره داروهای بیماران تالاسمی گفت: مصرف ماه دفروکسامین در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۰۰ هزار عدد ارزیابی می شد که تعداد تأمین شده آن بنا بر آمار دقیق  ۴.۹۰۰.۰۰۰ بوده است و از این تعداد  ۱.۳۲۰.۰۰۰ عدد آن  را برند دسفرال تشکیل می داد.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در خصوص میزان تأمین همین برند در سال ۱۴۰۱ تعداد آن را  ۷۱۰.۰۰۰ عدد عنوان کرد.

 پیکان‌پور با اشاره به وضعیت مناسب تأمین این داروها درباره دفرازیروکس توضیح داد: در سال ۱۴۰۲ مصرف ماه این دارو حدود ۵۰۰ هزار عدد محاسبه شد که مبتنی بر آمار قابل استناد  ۶.۵۰۰.۰۰۰ عدد آن که اتفاقا ۳۵۸.۰۰۰ عددش شامل برند جیدنیو بود را تأمین کردیم و نکته قابل توجه  اینکه در سال ۱۴۰۱ میزان تأمین برابر با  ۶.۶۰۰.۰۰۰ می شد که ۷۵.۰۰۰ عدد آن از برند جیدنیو است.

وی با بیان اینکه سواد عددی مهارتی است که به واسطه آن می توان به راحتی آمار را تجزیه و تحلیل کرد، گفت: در تأمین وضعیت  تأمین دارو های تالاسمی موفق عمل شده است.

دکمه بازگشت به بالا