بین الملل

بحران‌شناسی خاورمیانه – پرتال پارسی

خلاقیت ، تازگی و تازگی بحث ها من را مشتاق معرفی دانشجویان و محققان کرد. این نوع کار نوآوری است به این معنا که معمولاً توسط محققان خارجی ترجمه می شود و ما از نظر ایرانی کمتر به آن توجه کرده ایم. این کتاب پارادایم قدرت اشکال اساسی زندگی نفتی را در هفت گفتار ، قرارداد اجتماعی خاورمیانه ، بازی اختلافات و درگیری ها برای درک تاریخ ذهنیت توسعه ، ریاضیات توسعه و تاریخ ذهنیت توسعه غربی فراتر از تولد زیست فرهنگ مورد بحث قرار می دهد.

به نظر من گفتمان دوم در مورد اشکال اصلی زندگی نفتی و گفتمان سوم در مورد قراردادهای اجتماعی در خاورمیانه که در این استدلال به هم پیوسته شکل گیری خاورمیانه بر اساس هیدروکربن ها و مصرف در زندگی سیاسی را مورد توجه قرار می دهد. بدون شک ، خواننده به راحتی درک خواهد کرد که چگونه هیدروکربن ها رفتار فردی ، جمعی و سیاسی را در خاورمیانه شکل داده اند که ارتباط چندانی با مسائل ایدئولوژیک ندارد.

احتمالاً بدون نفت ، چنین جنبش سیاسی و رهبری نظامی وجود نخواهد داشت. توجه به این نکته مهم است که در گفتار سوم ، نویسنده به استبداد نفتی ، مدینه فاضله و بحران های قدرت در خاورمیانه متمرکز است و راه حلهایی از جمله بحران مالیاتی و مشروطیت مسئولیت پذیر را برای بحران پیشنهاد می کند. دیدگاه های این کتاب ، به ویژه از نظر دشوار و ناچیز بودن حاکمان خاورمیانه و حتی بقیه جهان ، بینش ها و پرسش های جدیدی را ایجاد می کند.

بین حاکمان و دیدگاه های سنتی در مورد قدرت سیاسی و ملت ها فاصله ای عمیق وجود دارد. این کتاب بازگشت به اخلاق سیاسی و سیاست یک وزیر فرزانه را پیشنهاد می کند. خواندن این کتاب را به ویژه به دانشجویان ، جوانان و فقط کسانی که منافع ملی ایران را دوست دارند ، عاشقانی که دائما در جستجوی راه هایی برای از بین بردن فقر ، غنی سازی مردم و عظمت واقعی کشور هستند ، و برای نویسنده متفکر و متفکر این کتاب آرزوی موفقیت می کنم. من می خواهم آثار برجسته تری بنویسم.

310311

دکمه بازگشت به بالا