اقتصادی

تورم ترکیه اوج گرفت – پرتال پارسی

نرخ تورم ترکیه به 14.6 درصد رسیده است که از آگوست 2018 تاکنون مشاهده نشده است.

به گزارش خبرگزاری دیلی صباح پرتال پارسی ، مرکز آمار ترکیه گزارش داد که نرخ تورم این کشور در 12 ماه منتهی به دسامبر به 14.6 درصد رسیده است که 0.6 درصد بیشتر از مدت مشابه ماه گذشته است. است. این بالاترین نرخ تورم در ترکیه طی 17 ماه گذشته است.

در میان بخشهای مختلف ، بیشترین نرخ تورم در بخش خدمات – 28.12٪ و پس از آن تورم – 21.12٪ و مواد غذایی و آشامیدنی – 20.61٪ بوده است. از طرف دیگر ، کمترین نرخ تورم مربوط به 0.32٪ پوشاک و 0.65٪ بود.

وقتی تورم در ترکیه در اکتبر 2018 به 25 درصد رسید ، بالاترین سطح در 15 سال گذشته ، روند صعودی قیمت ها عمدتا نزولی بود و افزایش جدید قیمت ها در ماه نوامبر خبر خوبی برای سیاستمداران نخواهد بود. به ویژه هنگامی که مقامات دولتی و بانک مرکزی تمایل دارند خطر گرم شدن بیش از حد اقتصاد را به دلیل تورم و کاهش نرخ بهره بپذیرند.

بدون تغییر در قیمت مواد غذایی و انرژی به دلیل نوسانات زیاد ، تورم اصلی 0.72 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته و به 13.84 درصد رسیده است.

ماهانه ، نرخ تورم ترکیه در دسامبر 1.25 درصد بود که 0.76 درصد نسبت به ماه قبل کاهش داشت.

متوسط ​​نرخ تورم در ترکیه طی دو سال گذشته 10.74٪ ، بالاترین سطح ثابت 20.35٪ در ژانویه و کمترین تورم 8.55٪ در ماه اکتبر بوده است.

مقامات ترکیه در سال جاری هدف 5.3 درصدی ضد تورمی را تعیین کرده اند و بانک مرکزی پیش بینی می کند تا پایان سال جاری تورم به 8.32 درصد برسد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا