تعبیر خواب زیارت کعبه رفتن

اگر کسی در خواب دید که به حج می رود، یا موفق به زیارت خانه خدا می شود و یا عملی را انجام می دهد که برای او ثواب حج کردن می نویسند. اگر بیمار این خواب را ببیند شفا می یابد و اگر مقروض ببیند، دین و قرضش ادا می شود. اگر از دشمنی نا ایمن است، از وی ایمنی خواهد یافت، یا سفری که در آن خیر و برکت وجود دارد، نصیب او می شود.

اگر کسی دید که حج بر او واجب است ولی از رفتن به حج خودداری می کند، نسبت به امانتداری، خیانتکار است و اگر کسی خود را در حال احرام شدن مشاهده کرد، قصد انجام کاری دارد که صوابش کمتر از حج نیست. اگر در خواب در نیت داشته باشد که از استطاعت و توانایی خود در راه انجام امور عام المنفعه استفاده کند، رضای خدا را به دست خواهد آورد و این نیت را اگر در بیداری به انجام رساند، با صواب حج برابر است.

اگر خواب ببینید کسی از نزدیکان شما یا کسی که او را می شناسید به زیارت خانه خدا مشغول است، امنیت خاطر و سلامتی برای او حاصل خواهد شد. دیدن افرادی که غریبه هستند و به زیارت خانه خدا مشغول هستند بنا به شرایطی که آنان را می بینید، تعابیر مختلفی دارد.

اگر ببینید مردم با آرامش و اطمینان خاطر به زیارت خانه خدا مشغول هستند و ذکر می گویند، برای همه گویای ایمان زیاد و صفای باطن است اما اگر کسانی را که به حج خانه خدا مشغولند به صورتی زشت و یا شبیه حیوانات مشاهده کنید، حج آنان باطل و عبادت آنان از روی نفاق و دورویی و برای رسیدن به مال دنیاست.

تعبیر خواب قصد رفتن به مکه

اگر کسی در خواب قصد رفتن به مکه را داشته باشد و آرزویش این باشد که به مکه برود، کاری برای او پیش می آید که ثواب رفتن به حج خانه خدا را برای او می نویسند و یا در کاری که در بیداری انجام می دهد، برای او خیر و برکت زیادی وجود خواهد داشت.

تعبیر خواب دیدن کعبه (خانه خدا )

اگر خواب ببینید که با ذوق و شادی به دیدن خانه کعبه مشغول هستید، خداوند به شما نظر خاص خود را نشان خواهد داد و در زندگی خوشبخت خواهید بود و به راه راست هدایت خواهید شد. اگر خواب ببینید که بی تفاوت و بدون خوشحالی به دیدن خانه خدا مشغول هستید، کاری را انجام می دهید که در نظر اذهان مردم بسیار نیکو و پسندیده است ولی آن کار را صرفا از روی وظیفه انجام می دهید یا از انجام آن احساس شادی نمی کنید. در این گونه کارها، هر چند که خداوند راضی به انجام اعمال خیر است ولی شرط قبول آن اعمال تلاش برای کسب رضای خداست. پس اگر کاری را به منظوری جز رضای خدا انجام دهید، ثواب حج رفتن برای شما نوشته نخواهد شد.

تعبیر خواب از مکه برگشتن یا از مکه آمدن

اگر خواب دیدید که از مکه برگشته اید، کار خیری را به انجام و پایان می رسانید که ثواب زیارت خانه خدا را برای شما قرار می دهند. از مشکلات ایمنی یافته و برای شما آسانی در کارها و خیر و برکت وجود خواهد داشت. اگر بیمار هستید شفا یافته و اگر مقروض باشید، قرض شما ادا خواهد شد.

تعبیر خواب در راه مکه بودن

اگر خواب ببینید درراه مکه هستید، در حال انجام عمل خیری هستید که خیر و برکت دنیا و آخرت را برای شما به همراه خواهد داشت. هر اقدامی دردست عمل دارید برای شما بی خطر خواهد بود انشاالله.

تعبیر خواب مکه رفتن مرده

اگر خواب ببینید که کسی که مرده است به مکه رفته است، تقرب و نزدیکی روح او به خداوند به شما نشان داده شده و گناهان او آمرزیده و از مقربان درگاه خداوند متعال خواهد بود.

تعبیر خواب نماز خواندن در مکه

اگر خواب ببینید که برای تقرب خدای متعال در حال نماز خواندن در مکه هستید، در کاری که در دست انجام دارید موفقیت حاصل خواهید کرد و رضای خدا در آن کار همراه شماست. در کار خود موفق خواهید شد و خدا را سپاس و شکرگذاری خواهید کرد.

اگر تعبیر خواب خود را پیدا نکردید آن را از ما بپرسید. لطفا به موارد زیر دقت فرمایید:
لطفا هر خواب را در صفحه تعبیر خواب مرتبط با آن سوال کنید.
لطفا قبل از ارسال خواب متن تعبیر خواب را به دقت بخوانید. اگر تعبیر خواب درخواستی در صفحه موجود باشد دیدگاه شما پاسخ داده نخواهد شد.
حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. کامنت های انگلیسی تایید نخواهند شد.
تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
ارسال تعبیر خواب به ایمیل امکان پذیر نمی باشد و تعبیر ها فقط در سایت نوشته می شود.
تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.
در صورتیکه خواب ارسالی شما بیشتر از ۷۵۰ کاراکترباشد، به ازای هر ۷۵۰ کاراکتر یک حق خواب از شما کسر خواهد شد!

تعبیر خواب مکه?

به طور کلی تعبیر دیدن مکه و کعبه در خواب، بسیار نیکو و مبارک است، همانطور که در واقعیت شخصی که از مکه آمده نیز نزد مردم عزیزتر خواهد شد. تعابیر اصلی و مشترک بین معبران ایمن بودن و مصونیت، رفاه و رهایی از مشکلات می باشد. همچنین چنین خوابی می تواند به شما از راهی شدن برای حج خبر دهد. اکثر معبران و نیز امامان معصوم کعبه در خواب را بسیار خوب می دانند. در ادامه تعابیر خواب مکه از نظر معروف ترین معبران جهان را برای شما عزیزان دسته بندی کرده ایم.?

تعبیر خواب مکه از نظر محمد ابن سیرین?

✍️اگر در خواب دیدید که به سفر حج رفته بودید، این خواب تعبیرش این است که خداوند شما را لایق دیدار دانسته است و به زودی راهی سفر حج خواهید شد.
✍️اگر شما ناخوش احوال و یا بیمار هستید که خواب مکه می بینید، این خواب برای شما نشان از سلامتی و شفا خواهد بود. همچنین اگر بدهکار و یا قرض دارید، بدهی های شما پرداخت خواهد شد.
✍️اگر از بابت مسأله ای نگران و بهم ریخته هستید و خواب مکه دیدید، این خواب به شما از آرامش و حل شدن مشکلات فکری خبر می دهد.
✍️اگر در سفر بودید و این خواب را دیدید، به سلامتی و خیر به خانه باز خواهید گشت.
✍️اگر در خواب دیدید که در سفر حج و عین انجام اعمال فوت کردید، تعبیر این خواب طولانی شدن عمر شما و نظم و سامان گرفتن امورتان است.
✍️تعبیر کلی برای مکه در خواب، تعبیرش مربوط به رهبر و راهنمای مسلمانان است. اگر هر کاستی و یا اتفاقی را اطراف کعبه و در مکه دیدید تعبیرش مربوط به رهبر و راهنمای دینی شماست.
✍️اگر در خواب دیدید مکه لباس احرام به تن داشتید و به سمت کعبه برای انجام اعمال می رفتید، این خواب به معنی صالح و هدایت شدن شما به راه درست است.
✍️اگر در خواب دیدید که در حال طواف کعبه بودید، این خواب نشان دهنده میزان ایمان و صالح بودن شماست. به تعبیر دیگر ممکن است از سمت یک فرد با مقام روحانی و مرتبه بالای دینی یک سود و منفعت به دست خواهید آورد.
✍️اگر در خواب دیدید که کعبه خانه و منزل شما بود و مردم در حال زیارت این خانه بودند، تعبیرش این است که شما امانت دار خوبی برای مردم خواهید شد و این باعث به دست آوردن احترام و عذت بیشتر نزد مردمان خواهد شد.
✍️اگر در خواب به هوا پریدید و به سمت قبله ایستادید و سپس خود را در مکه و یا مدینه دیدید، شما به زودی راهی سفر حج خواهید شد.

تعبیر خواب مکه از نظر امام جعفر صادق (ع)?♂️

از نظر امام صادق (ع) دیدن مکه رفتن و کعبه ، و سفر حج در خواب هفت تعبیر دارد:
✅تعبیر اول، ازدواج و صاحب خانواده شدن است.
✅تعبیر دوم، یک پرستار و یا خدمتکار خرد سال است، شما برای انجام امور به خدمت خواهید گرفت.
✅تعبیر سوم، دیدار و ملاقات با یک شخص والا مقام و صاحب قدرت می باشد.
✅تعبیر چهارم، خوش رفتاری و گشاده رویی با مردم و نزدیکانتان است. اطرافیان به خاطر اخلاق نیکوی شما، به شما احترام خواهند گذاشت.
✅تعبیر پنجم، تلاش و کوشش برای یک امر خیر و نیکوست. ممکن است در فکر کمک به شخصی باشید که بسیار برایتان ارزش خواهد داشت.
✅تعبیر ششم، دریافت مزد و پاداش برای انجام کاری ثواب می باشد. این مزد می تواند از شخصی در این دنیا به شما برسد و یا جواب و پاداش این کار خیر شما را خداوند در عاقبت خواهد داد.
✅تعبیر هفتم، ارتباط و نشست و برخاست با اشخاصی است که به لحاظ علم و دانش در مرتبه بالایی قرار دارند و این ارتباطات می تواند بسیار برای شما سودمند باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که برای سفر حج آماده می شوید، فرقی ندارد که با اعضای خانواده و یا همسر خود بودید؛ تعبیر این خواب این است که خداوند به شما روزی و نعمت فراوان عطا خواهد کرد.
✍️اگر شما یک فرزند جوان و مجرد در خانه دارید و خواب رفتن به مکه دیدید، تعبیر این خواب گشایش بخت فرزند شما و باز شدن راه ازدواج اوست. این فرزند شما بسیار خوشبخت خواهد شد.
✍️هر کس خوابی از مکه و یا کعبه ببیند، به طور کلی ناشی از درست کار بودن و کردار نیک اوست.
✍️اگر شما در خواب دیدید که وارد حرم کعبه شده بودید ولی استرس و ترس داشتید، این خواب به شما خبر از امنیت و مصون بودن می دهد؛ پس ذره ای اضطراب نداشته باشید. همانطور که خداوند در قرآن کریم می فرمایند ” حَرَماً آمِنا” (القصص /آیه ۵۷).
✍️اگر در خواب دیدید که با ذوق و هیجان زیاد مشغول تماشای کعبه بودید، این خواب می گوید که خداوند به شما نظر خواهد کرد و لطف او شامل حال شما خواهد شد. از این بابت به سعادت خواهید رسید و قدم در راه های درست خواهید گذاشت.

تعبیر خواب مکه از نظر یوسف نبی?♂️

✍️اگر در خوا دیدید که به مکه رفته بودید، تعبیرش خوشنودی و شادی، و هم بستر شدن برای شما خواهد بود.

تعبیر خواب مکه از نظر منوچهر مطیعی تهرانی?

✍️اگر شما در خواب دیدید که به سفر حج و دیدار کعبه رفته بودید و حاجی شده بودید، تعبیرش مصونیت از بلا و گرفتاری، شر و نحسی، و ترس و اضطراب خواهد بود.
✍️اگر در خواب دیدید که یکی از اطرافیان شما که فوت کرده در خواب به مکه رفته بود، چنین خوابی تعبیرش درباره آن شخص خواهد بود. این خواب به شما می گوید که این شخص به نزد خداوند تقرب یافته و تمامی گناهان او بخشیده شده است. اکنون یکی از مقربان درگاه خداوند است.
✍️اگر در خواب دیدید که در راه رفتن به مکه بودید، این خواب یعنی شما اکنون در حال انجام یک کار خیر و نیکو می باشید که این عمل توشه ای برای اخرت و دنیای شما خواهد بود.

تعبیر خواب مکه از نظر اسماعیل ابن اشعث?

✍️اگر در خواب دیدید که به مکه رفته بودید و در حرم کسی مشغول تراشیدن موهای شما بود، این خواب به شما می گوید که اگر بدهکار هستید و قرض دارید، پرداخت خواهد شد. به تعبیر دیگر اگر اکنون غمگین و دلسرد هستید، روزهای بد شما به پایان خواهد رسید و روزگار بر شما خوش خواهد شد.

تعبیر خواب مکه از نظر ابراهیم کرمانی?

✍️اگر در خواب دیدید که مکه بر شما واجب شده بود ولی آن را ادا نکردید، این خواب از یک خیانت توسط شما خبر می دهد. امانتی را به شما خواهند سپرد که به خوبی از ان مراقبت نخواهید کرد.
✍️اگر کسی در خواب دید که به مکه رفته بود و در حرم مکه مشغول نماز و عبادت بود، این خواب بدین معناست که شما در امور و زندگی خود با رونق بیشتری رو به رو خواهید شد و این راه به دست یک بزرگ و صاحب مقام اتفاق خواهد افتاد.
✍️اگر در خواب خود را حین لبیک گفتن و احرام پوشیده دیدید، این خواب نشان دهنده یک ترس و هراس می باشد. ترس از یک اتفاق و یا نگرانی برای یک شخص!
✍️اگر دیدید که در کعبه هستید، این خواب به شما می گوید که به زودی از شر یک دشمن خطرناک خلاص خواهید شد و خداوند شما را حفظ خواهد کرد.
✍️اگر دیدید که در کعبه مشغول خواندن نماز بودید، این خواب یعنی که بزرگان و صاحبان قدرت و نفوذ باعث موفقیت شما خواهند شد.
✍️اگر دیدید که بر بام کعبه ایستاده بودید، این خواب به شما می گوید که در عقاید و کردار دینی خود باید تجدید نظر کنید؛ زیرا که راه و اعتقادات شما کاملا اشتباه و نادرست است.
✍️اگر شما یک آقا هستید و در خواب دیدید که همسر شما به سفر حج رفته و حاجیه خوانده می شد، این خواب یعنی شما و همسرتان صاحب یک فرزند نیکو و درست کردار خواهید شد.
تعبیر خواب حج رفتن پدر مرده |تعبیر خواب رفتن به مکه امام صادق

تعبیر خواب مکه از نظر جابر مغربی?

✍️اگر در خواب دیدید که به مسجد یا مکه و یا شهر مدینه رفتید، این خواب یعنی از تمامی استرس و اضطراب های اکنون خود رها خواهید شد و خداوند شما را حفظ خواهد کرد. همچنین شما را هم در این دنیا و هم در آخرت به تمام خواسته ها و نیت های قلبی تان خواهند رساند.
✍️اگر در خواب دیدید که خود کعبه فرو ریخته بود و یا سوخته بود، این خواب تعبیرش بر رهبر و سرپرست مسلمانان است. تعبیرش گرفتاری و نابودی برای شرایط این شخص است.

تعبیر خواب مکه از نظر خالد بن علی العنبری?

✍️اگر در خواب دیدید که راهی سفر حج و مکه شده بودید، این خواب نماد آسایش و رفاه و مصونیت از ترس و اضطراب است. همچنین می توان به فراخی روزی و نعمت و نیز انجام اعمال حج نیز تعبیر کرد.

تعابیر دیگر از خواب مکه?

✔️اگر در خواب دیدید که خیلی عادی و بدون هیچ احساسی در حال تماشای خانه خدا و کعبه بودید، این خواب نشان می دهد که شما یک کاری را انجام خواهید داد که این امر در ذهن مردم بسیار مقبول و پسندیده خواهد بود؛ ولی شما این کار را فقط برای انجام وظیفه و بدون هیچ میلی انجام می دهید.
در این دست اعمال، درست است که خداوند کار های خیر و نیکو را دوست دارد ولی شرط قبول این امور باید بر مبنای تلاش برای کسب رضایت خداوند باشد. پس اگر کاری را با هدف رضایت خداوند انجام ندهید، ثواب حج رفتن هم ندارد.
✔️اگر در خواب دیدید که روز عرفه بود، این خواب نماد صلح و آشتی و سازش خواهد بود.
✔️اگر در خواب دیدید که شخص دیگری حاجی شده بود، این خواب هم برای شما و هم آن شخص بسیار تعبیر خوبی دارد. این خواب از خیر و صلاح شما و امنیت و مصونیت بشارت می دهد.
✔️اگر در چنین خوابی آن شخص را می شناختید، این خواب از تندرستی و امنیت برای او خبر می دهد؛ ولی اگر این شخص را نمی شناختید و برای شما غریب بود، تعبیر این خواب برای شخص شما خواهد بود.
✔️اگر در خواب دیدید که مکه بسیار آباد و بسامان بود، چنین خوابی تعبیرش مال و دارایی خواهد بود؛ ولی اگر مکه را در شرایط نا مرتب و بهم ریخته دیدید تعبیر بر از دست دادن مال و تنگ دستی خواهد بود.
✔️اگر در خواب دیدید که مردم با آرامش و رضایت خاطر به زیارت و طواف مشغول بودند، این خواب تعبیرش برای آن جماعت خواهد بود. چنین خوابی نماد ایمان و اعتقاد بالا و روشنی باطن آنهاست؛ ولی اگر دیدید که این مردمان به مانند حیوانات زشت و کریه بودند، این خواب نشان می دهد که حج آن ها باطل و عبادتشان نیز از روی ریا و تزویر خواهد بود.
✔️اگر در خواب دیدید که به همراه خانواده خود به مکه رفته بودید، این خواب به شما می گوید که به زودی به نیت و مقصود خود خواهید رسید و مراد قلبی تان را خواهید گرفت.

اگر در خواب دیدید که مقابل خانه خدا گریه می کردید، چندین تعبیر دارد:
✔️اولین تعبیر توبه و بازگشت به سمت خداست.
✔️دومین تعبیر، درستی در دین و اعتقادات خواهد بود. راه درست را می روید.
✔️سومین تعبیر، شادی و شادمانی است.
✔️چهارمین تعبیر، سرانجام و عاقبت خیر برای شما خواهد بود.
✔️پنجمین تعبیر، حاجت روایی و رسیدن به مقصود است.
✔️اگر در خواب خود را مشغول نماز در کعبه دیدید، یعنی شما از جانب یک شخص بزرگ و والا مقام به هدف خود خواهید رسید.
✔️اگر در خواب دیدید که بر حالت تشهد در نماز مقابل خانه خدا نشسته بودید، تعبیرش رهایی و بیرون آمدن از حالت غم و ناراحتی است.

قیمت حج عمره در بازار آزاد چقدر است؟

قیمت فیش حج عمره چقدر است؟

قیمت حج عمره و حج تمتع باهم متفاوت است.

 

دکمه بازگشت به بالا