تعبیر خواب روسری سیاه

تعبیر خواب روسری?

روسری، مقنعه، شال و چادر همه لباس هایی برای پوشش و حجاب هستند. اگر در خواب شما یکی از آنها را دیدید، اولین تعبیری که معبران برای آن ذکر کرده اند، همان پوشش و استتار است. به بیان دیگر می تواند اشاره به راز ها و اسرار زندگی تان هم داشته باشد. تعابیر دیگر از این رویا عبارت است از: همسر، ازدواج، سود و منفعت، شادی و خوشحالی، آراستگی و زینت، توهین و اهانت و…
در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این خواب را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.?

تعبیر خواب روسری بر اساس نظر معبر ?

از نظر امام جعفر صادق (ع)?♂️

از نظر امام جعفر صادق (ع) اگر در خواب دیدید که روسری و یا چیزی شبیه به روسری به سر کرده بودید، چهار تعبیر دارد:
✔️تعبیر اول، نشانگر همسر است. به زودی دوشیزه ای را برای زندگی خود بر می گزینید.
✔️تعبیر دوم، یک کنیز را نشان می دهد. این کنیز می تواند یک دختر کم سن و سال باشد.
✔️تعبیر سوم، یک خدمتکار و نوکر است. کسی برای کمک فرا می خوانید.
✔️تعبیر چهارم، نشانه این است که از جانب خانم های اطراف تان به سود و منفعت های زیادی دست خواهید یافت. در واقع آنها باعث می شوند شما به موفقیت برسید.
✍️اگر در خواب روسری و یا مقنعه همسر یک شخص با قدرت و صاحب مقام را دیدید، تعبیر این رویا از وعده های دروغ و پوچ خبر می دهد. از سمت کسی قول و وعده های بی اساسی دریافت خواهید کرد.

از نظر ابراهیم کرمانی?

از نظر کرمانی اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که روسری یا مقنعه به سر داشتید، این رویا تعبیرش به شوهر شما باز می گردد. اگر شما مجرد هستید و شوهر ندارید، پس تعبیرش برای شما این است که به زودی متأهل خواهید شد و با مردی ازدواج می کنید.

ازنظر جابر مغربی?

از نظر مغربی اگر در خواب دیدید که روسری یا مقنعه سبز رنگ یا سفید رنگ به سر کرده بودید، این رویا نشان می دهد که همسر شما مردی با ایمان و دیندار است. وی بسیار معتقد می باشد و در انجام وظایف دینی اش کوتاهی نمی کند.
✍️اگر رنگ روسری شما قرمز بود، پس نشان می دهد که همسر شما فردی است که به خوش گذرانی و عیش و نوش بسیار علاقه دارد.
✍️اگر سیاه رنگ بود، نشانگر این است که همسر شما بسیار ناراحت و اندوهگین می باشد و یا حتی ممکن است به لحاظ روحی بهم ریخته و افسرده باشد.
✍️اگر تیره و کبود رنگ بود، نشانه خوبی نیست. یک بلا و گرفتاری در پیش دارید.
✍️اگر زرد رنگ باشد، پس تعبیرش بیماری و مرض است. بیشتر مراقب سلامتی تان باشید

از نظر خالد بن علی العنبری?

از نظر العنبری روسری و یا مقنعه و یا حتی هر چیزی که به وسیله آن شما مو های خود را پوشانده باشید، تعبیرش پوشش و حجاب و زینت و آراستگی است. پس اگر چنین رویایی دیدید تعبیرش برای شما آراستگی ظاهری را نشان می دهد.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی?

از نظر مطیعی تهرانی روسری و یا چارقد در عالم رویا نشانه شرم و حیا، خجالت و نجابت، پوشیدگی و استتار و خویشتن داری و الفت است. این رویا در خانم ها رایج تر از آقایان است و حتی می توان گفت در رویای آقایان به ندرت دیده می شود، آن هم شاید بخاطر ارتباط و معاشرت با خانم ها باشد که در نتیجه به صورت یک روسری و یا چارقد در خواب آنان آشکار می شوند.
روسری و چارقد در خواب آقایان اصلا نشانه خوبی نیست و سمبلی از خواری، خفت و بیچارگی است. تعبیر این رویا برای شما نشانگر کم ارزش شدن، عدم احترام و جایگاه مناسب در چشم اطرافیان و مردم است.
✍️اگر شما یک آقا هستید و در خواب دیدید که یک شال و یا روسری خریداری کردید، تعبیر این رویا نشان می دهد که جریانی و یا اتفاقی پیش خواهد آمد که باعث می شود شما مورد قضاوت قرار گیرید و به شخصیت و هویت شما اهانت و بی احترامی کنند. بخاطر این مسأله شأن و منزلت شما پایین خواهد آمد.
تعبیر این رویا زمانی بدتر می شود که شما در خواب دیده باشید که روسری بر سر کرده اید.
✍️اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که روسری کثیف، آلوده، پاره و یا سوراخ به سر داشتید، تعبیر این رویا می تواند نشانگر یک سوء تفاهم در چهار چوب خانواده تان باشد. در اصل یک ناراحتی و غم و اندوه برای شما پیش خواهد آمد که شما را تا مرز افسردگی و نابودی خواهد کشاند.
✍️اگر روسری و چارقدی که دیدید بسیار بزرگ بود و قلواره مناسبی نداشت، تعبیر این رویا نیز منفی است و مربوط به محیط خانواده شماست. بین اعضای خانواده بهم ریختگی ها و آشوب های زیادی رخ خواهد داد. به تعبیر دیگر اگر متأهل هستید، این رویا علامت اختلاف و درگیری بین شما و همسرتان است. منشأ این بحث و جدال ها به اختلاف سلقیه و عدم تفاهم شما باز می گردد.
✍️اگر در خواب دیدید که کسی چارقد و یا روسری شما را از شما گرفت، از جانب شخصی مورد توهین و تهمت قرار خواهید گرفت. اگر در خواب دیدید که این شخص به زور روسری شما را کشید و یا از شما گرفت، این تعبیر شدت بیشتری دارد.
✍️اگر در خواب دیدید که کسی روسری و چارقد شما را گرفت و پاره کرد، این رویا سمبل بی آبرویی و یا آبرو ریزی است. از این جانب شما لطمه و صدمه سنگینی خواهید خورد. برای جبران این خسارت باید هزینه گزافی پرداخت کنید.

از نظر آنلی بیتون?

از نظر آنلی بیتون اگر در خواب روسری را دیدید و یا به سر داشتید که بسیار با ارزش و گران قیمت بود، تعبیر این رویا از شهرت و آوازه شما در آینده نزدیک خبر می دهد. این شهرت و شناخته شدن شما همه به علت موفقیت های پیاپی و بزرگ شما خواهد بود.
✍️اگر در خواب دیدید که روسری کهنه، قدیمی، پاره و ارزان قیمت داشتید و یا چنین روسری را به سر کرده بودید، تعبیرش این است که شما در آینده نزدیک مجبور می شوید که ثروت و دارایی خودتان را با افراد دیگری تقسیم کنید و یا بخشی از اموال تان را ببخشید.
✍️اگر شما یک دختر خانم هستید و در خواب دیدید که روسری به سر داشتید، این رویا نشان می دهد که در زندگی حقیقی تان سعی می کنید یک آقا را از وظیفه و مسئولیت های اصلی و مهم زندگی اش بازدارید و باعث انحراف او از مسیر اصلی و اهداف اش شوید.

کتاب سرزمین رویاها?

در کتاب سرزمین رویاها چیز هایی مثل روسری، شال، مقنعه و یا چادر را نمادی از راز و اسرار پنهان آورده اند. در واقع زمانی که شما در دل خود و زندگی تان اسرار پنهان و راز های مگو زیادی دارید، این مسئله به یکی از صورت های بالا در رویا های شما آشکار می شود.
✍️اگر در خواب دیدید که شما یک روسری به سر و یا در دست داشتید، تعبیر این رویا نشان می دهد که شما سعی دارید چیزی را یا مسأله ای را پنهان کنید.
✍️اگر در خواب دیدید که در حال تا کردن یک روسری هستید و یا برعکس تای یک روسری را باز می کردید، تعبیر این خواب از موفقیت ها و دستاورد های بسیار عالی و مفید در آینده خبر می دهد. نتیجه تلاش هایتان را خواهید گرفت.
✍️اگر در خواب دیدید که روسری به سر کرده بودید، این رویا نشان می دهد که شما فردی هستید که در انجام امور و کار های شخصی تان بسیار سیاست مدار و مرموز عمل می کنید.
✍️اگر در خواب دیدید که روسری تان را گم کرده بودید، تعبیر این خواب شاید خوشایند نباشد. امکان دارد طی جریاناتی معشوق و شریک عاطفی تان را از دست بدهید و رابطه تان با او از هم بپاشد.
✍️اگر در خواب روسری یک تازه عروس را دیدید، این رویا برای شما تعبیر خوبی دارد. تعبیرش نمادی از رسیدن به سعادت و خوشبختی وصف ناشدنی است.
✍️اگر در عالم رویا زنی را دیدید که روسری به سر داشت، این خواب به شما هشدار می دهد. افرادی اطراف تان هستند که نصیحت های غلط و اشتباه به شما می کنند. بهتر است عقل خودتان را اولویت قرار دهید و سپس با افراد مطمئن و با تجربه صحبت کنید.
✍️اگر در خواب دیدید که در حال مرتب کردن روسری روی سرتان هستید، این خواب خوب نیست. کسی اطراف شماست که قصد خیانت و خنجر زدن دارد. بهتر است بیشتر مراقب باشید.
✍️اگر در خواب شخص مرده ای را دیدید که روسری به سر داشت، این رویا از یک جشن ازدواج خبر می دهد که شما هم دعوت خواهید شد و در این مراسم بسیار به شما خوش خواهد گذشت.

از نظر معبرین غربی?

از نظر معبرین غربی روسری و مقنعه در خواب، علامت زنی است که شخصیت بسیار دوست داشتنی دارد و همچنین وی برای رسیدن به اهداف و آرزو هایش بسیار مصمم و متعهد است.
روسری در عالم رویا نماد زنی است که راه درست و صحیح را به شما نشان می دهد و هیچ گاه از شما غافل نیست. در واقع همیشه زمانی که شما در حال گرفتن تصمیم اشتباه هستید، او پیش شماست و مانع می شود.
✍️اگر در خواب دیدید که روسری شما به رنگ قرمز بود و یا رنگ قرمز هم در زمینه آن بود، این رویا از خوشحالی و شعف و شور خبر می دهد.
✍️اگر روسری شما در خواب سبز رنگ بود، نماد صلح، دوستی، آشتی و سازش است.
✍️اگر رنگ روسری دیده شده در خواب شما یکی از رنگ های مورد علاقه شما بود، این رویا نشانه ترقی و پیشرفت در امور و کارهایتان است. در واقع بیشتر مربوط به کارهایی است که شما از شروع و استارت آن هراس دارید و دو دل هستید.
✍️اگر در خواب دیدید که روسری به سر داشتید، تعبیر خواب شما نشان می دهد که فردی صلح جو و میانه رو هستید که بیشتر سعی دارید با اطرافیان تان دوستی و سازش کنید.
✍️اگر در خواب دیدید که در حال خریداری کردن روسری هستید، این رویا به امور مالی و اقتصادی شما مربوط می شود. به لطف یکی از نزدیکان تان به پیشرفت های خوبی دست خواهید پیدا کرد.
✍️اگر در خواب کسی را در حال خریداری کردن روسری دیدید، تعبیرش این است که از جای خوبی کسب درآمد خواهید کرد و به سبب اموالی که از این طریق کسب می کنید، می توانید مشکلات و موانع زندگی تان را تا حدودی حل و فصل کنید.

تعبیر خواب روسری از نظر امام صادق |تعبیر خواب روسری دختر مجرد

تعبیر خواب روسری بر اساس موضوع آن ?

✔️مقنعه

از نظر تعبیر گران مقنعه در خواب، برای آقایان نماد همسر و زن است و همچنین برای خانم ها هم نشانه شوهر و ازدواج است.

✔️سوختن روسری یا مقنعه

اگر در خواب دیدید که روسری و یا مقنعه شما آتش گرفت و یا قسمتی از آن سوخت، این رویا تعبیرش نشانه ترس و اضطراب از جانب یک شخص صاحب مقام و قدرتمند است.

✔️افتادن روسری از سر

اگر در خواب دیدید که روسری تان از سر شما افتاده بود، این خواب نشانگر طلاق و جدایی شما از شوهرتان است. بهتر است بیشتر مراقب باشید و اگر آینده ارتباط تان برای شما حائز اهمیت است، باید از بحث و جدال جلوگیری کنید.

برای کسب درآمد؛ کافیه یکسری قواعدی که ثروتمندان بلد هستن رو تو هم یاد بگیری. اینکه چطوری پول دربیاری و ثروتمند بشی تو جلسه‌ی آموزشی بهت یاد داده شده. بعد ازدیدن این جلسه، زندگیت عوض میشه.

 

دکمه بازگشت به بالا