عمومیکسب و کار ویژه

انواع برج نوری در متراژهای مختلف

برج نوری 12 متری، سازه ای است که برای تامین روشنایی در مناطق بزرگ و وسیع استفاده می شود. این برج ها معمولاً از جنس فولاد یا آلومینیوم ساخته می شوند و دارای ارتفاعی بین 12 تا 20 متر هستند.

برج نوری 24 متری |برج نوری دست دوم

مشخصات برج نوری 12 متری

مشخصات برج نوری 12 متری، به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله:

 • جنس برج: برج های نوری 12 متری معمولاً از جنس فولاد یا آلومینیوم ساخته می شوند. برج های فولادی محکم تر و پایدارتر هستند، اما برج های آلومینیومی سبک تر و ارزان تر هستند.
 • ارتفاع برج: ارتفاع برج نوری 12 متری، معمولاً بین 12 تا 15 متر است.
 • نوع لامپ: نوع لامپ، نیز بر مشخصات برج نوری موثر است. لامپ های بزرگتر و سنگین تر، نیاز به برج بزرگتر و قوی تر دارند.
 • شرایط محیطی: شرایط محیطی، نیز بر مشخصات برج نوری موثر است. در مناطقی با باد شدید، نیاز به برج محکم تر و پایدارتر است.

انواع برج نوری 12 متری

برج نوری 12 متری در انواع مختلفی تولید می شوند، که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. برخی از انواع برج نوری 12 متری عبارتند از:

 • برج های منوپل: این برج ها از یک پایه و یک بدنه استوانه ای شکل تشکیل شده اند. برج های منوپل معمولاً ارزان تر و نصب آنها آسان تر است.
 • برج های مهاری: این برج ها از چندین پایه تشکیل شده اند که توسط مهارها به هم متصل می شوند. برج های مهاری معمولاً محکم تر و پایدارتر هستند.

برج نوری 15 متری، سازه ای است که برای تامین روشنایی در مناطق بسیار بزرگ استفاده می شود. این برج ها معمولاً از جنس فولاد یا آلومینیوم ساخته می شوند و دارای ارتفاعی بین 15 تا 25 متر هستند.

مشخصات برج نوری 15 متری

مشخصات برج نوری 15 متری، به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله:

 • جنس برج: برج های نوری 15 متری معمولاً از جنس فولاد یا آلومینیوم ساخته می شوند. برج های فولادی محکم تر و پایدارتر هستند، اما برج های آلومینیومی سبک تر و ارزان تر هستند.
 • ارتفاع برج: ارتفاع برج نوری 15 متری، معمولاً بین 15 تا 20 متر است.
 • نوع لامپ: نوع لامپ، نیز بر مشخصات برج نوری موثر است. لامپ های بزرگتر و سنگین تر، نیاز به برج بزرگتر و قوی تر دارند.
 • شرایط محیطی: شرایط محیطی، نیز بر مشخصات برج نوری موثر است. در مناطقی با باد شدید، نیاز به برج محکم تر و پایدارتر است.

برج نوری 18 متری، سازه ای است که برای تامین روشنایی در مناطق بسیار بزرگ و وسیع استفاده می شود. این برج ها معمولاً از جنس فولاد یا آلومینیوم ساخته می شوند و دارای ارتفاعی بین 18 تا 30 متر هستند.

مشخصات برج نوری 18 متری

مشخصات برج نوری 18 متری، به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله:

 • جنس برج: برج های نوری 18 متری معمولاً از جنس فولاد یا آلومینیوم ساخته می شوند. برج های فولادی محکم تر و پایدارتر هستند، اما برج های آلومینیومی سبک تر و ارزان تر هستند.
 • ارتفاع برج: ارتفاع برج نوری 18 متری، معمولاً بین 18 تا 25 متر است.
 • نوع لامپ: نوع لامپ، نیز بر مشخصات برج نوری موثر است. لامپ های بزرگتر و سنگین تر، نیاز به برج بزرگتر و قوی تر دارند.
 • شرایط محیطی: شرایط محیطی، نیز بر مشخصات برج نوری موثر است. در مناطقی با باد شدید، نیاز به برج محکم تر و پایدارتر است.
دکمه بازگشت به بالا