تفاوت emigrate و immigrate

تفاوت immigrate، emigrate و migrate

immigrate، emigrate و migrate از کلمات گمراه‌کننده در زبان انگلیسی هستند. اگرچه این کلمات از لحاظ ظاهری شبیه بهم هستند اما به لحاظ معنایی باهم تفاوت دارند. در ادامه این مقاله از آموزش آنلاین آیلتس؛ به بررسی کاربرد و تفاوت immigrate، emigrate و migrate می‌پردازیم.

کاربرد immigrate

immigrate یک فعل است و به معنای «آمده به یک کشور یا منطقه جدید به منظور زندگی کردن» است. فعلِ immigrate معمولاً با حرف اضافه to همراه می‌شود. immigrate در زبان انگلیسی مترادف با arrive و come in می‌باشد.
مثال:

Sarah immigrated to Canada in 1991.
(.سارا در سال 1991 به کانادا مهاجرت کرد)

When did you immigrate to our country?
(شما کی به کشور ما آمدید؟)

They immigrated to Germany for a better life.
(.آنها برای یک زندگی بهتر به آلمان مهاجرت کردند)

Both of our families immigrated to America in the same year.
(.هر دو خانوادۀ ما در یک سال به آمریکا مهاجرت کردند)

immigration شکل اسمی برای immigrate است.
مثال:

Australia has strict rules on immigration.
(.استرالیا مقررات سختگیرانه ای برای مهاجرت دارد)

آیلتس آنلاین رایگان |بهترین کلاس آنلاین آیلتس

کاربرد emigrate

emigrate نیز یک فعل است و به معنای «ترک کردن یک کشور یا منطقه برای زندگی کردن در جایی دیگر» است. emigrate معمولاً با حرف اضافه from همراه می‌شود. emigrate در زبان انگلیسی مترادف با leave و exist می‌باشد.
مثال:

Sarah emigrated from Brazil in 1991.
(.سارا در سال 1991 از برزیل مهاجرت کرد)

When did you emigrate from China?
(شما کی از چین مهاجرت کردید؟)

His family emigrated from Germany for a better life.
(.خانواده اش برای یک زندگی بهتر از آلمان مهاجرت کردند)

My family emigrated from Europe in the early 1800s to settle in America.
(.خانواده من در اوایل دهه 1800 از اروپا مهاجرت کردند تا در آمریکا ساکن شوند)

کاربرد migrate

migrate یک فعل است و به معنای «تغییر مکان دادن» یا «کوچ کردن» است اما همیشه به معنای تغییر مکان دائمی نمی‌باشد. برای مثال عشایر در فصل تابستان به مناطق سرد و در فصل زمستان به مناطق گرم کوچ می‌کنند و یا یک فرد برای کار به یک شهر دیگری در همان کشور کوچ می‌کند.
مثال:

The Iranian people migrated to many parts of Europe.
(.ایرانی‌ها به بسیاری از نقاط اروپا کوچ کردند)

Every year, my family migrates to Texas to harvest wheat.
(.هر ساله خانواده من برای برداشت گندم به تگزاس می‌رود)

After the earthquake, thousands of refugees migrated from their homes to America.
(.پس از زلزله، هزاران پناهنده از خانه‌های خود به آمریکا مهاجرت کردند)

migrate برای اشاره به مهاجرت گروهی از حیوانات نیز استفاده می شود.
مثال:

The birds migrate every year in the early winter.
(.پرندگان هر ساله در اوایل زمستان کوچ می‌کنند)

migrant شکل اسمی migrate است:
مثال:

These migrant workers work in Australia for a few years, and then they return to their home countries.
(.این کارگران مهاجر چندین سال در استرالیا کار می‌کنند و سپس به کشور خود برمی‌گردند)

تفاوت migrate و immigrate

immigrate و migrate خیلی شبیه به هم هستند و بسیاری از افراد آنها را به جای هم استفاده می‌کنند، اما این دو کلمه باهم تفاوت دارند.

immigrate در مورد افرادی صحبت می‌کند که مهاجرت کردن برای زندگی در مکان دیگر را انتخاب کرده‌اند، اما migrate در موارد زیر استفاده می‌شود:

– کوچ موقت
– پناهندگان
– افرادی که مجبور هستند برای کار یا سایر دلایل اقتصادی به منطقه دیگری کوچ کنند

در این درس با کاربرد و تفاوت immigrate، emigrate و migrate آشنا شدید، برای مشاهده تفاوت loose و lose به لینک زیر مراجعه کنید:

در هر زبانی کلمات مشابه و گمراه کننده‌ای وجود دارند که گاهی باعث سردرگمی می‌شوند. اما با ما یک بار برای همیشه تفاوت کلماتی مانند migration , emigration و immigration را در ذهن خود ثبت کنید.

شاید ظاهر این کلمات شبیه هم باشد و تقریبا همگی معنای مهاجرت کردن را بدهند؛ اما هنگام آموزش آنلاین Ielts آرمانی درخواهید یافت که کاربرد متفاوتی دارد:

دیگر کاربرد immigrate

کلمه immigrate یک فعل است که به معنی «آمدن / وارد شدن به کشور یا مکانی برای زندگی» است که معمولا با حرف اضافه to همراه است و مترادف با کلمه come و arrive در انگلیسی درنظر گرفته می‌شود.

When did you immigrated to our country?

شما کِی به کشور ما مهاجرت کردید؟

She immigrated to this area in 1998.

او در سال 1998 به این منطقه آمد.

کلمات immigrant و immigration حالت اسمی این فعل هستند. immigrant به فردی که مهاجرت کرده است و immigration به پروسه‌ی مهاجرت اشاره دارد.

The number of new immigrants increases in the summer.

تعداد مهاجرین جدید در تابستان افزایش می‌یابد.

Immigration has increased in recent years.

مهاجرت در سال‌های اخیر افزایش یافته است.

برای مشاهده مثال‌های بیشتر روی هر یک از کلمات زیر کلیک کنید تا جملات بسیار زیادی برای هر یک بخوانید:

(v) /ˈɪmɪˌɡreɪt/: to come into a country in to live there

مهاجرت کردن

(n) /ˌɪm·ɪˈɡreɪ·ʃən/: the process of coming to live in another country

مهاجرت

(n) /ˈɪm·ɪ·ɡrənt/: someone who comes to live in a different country

مهاجر

دیگر کاربرد emigrate

کلمه emigrate یک فعل است و به معنی «ترک کردن یا رفتن از یک کشور یا منطقه برای زندگی در جای دیگر» است و معمولا با حرف اضافه from و to همراه است و مترادف exit و leave در زبان انگلیسی درنظر گرفته می‌شود:

They emigrated from Japan to Canada in 2010.

آنها در سال 2005 از ژاپن به کانادا مهاجرت کردند.

I’ve decided to emigrate to Canada and start a new life.

تصمیم گرفته‌ام به کانادا مهاجرت کنم و  زندگی جدیدی را شروع کنم.

کلمات emigrant و emigration حالت اسمی این فعل هستند. emigrant به فردی که مهاجرت کرده است و emigration به پروسه‌ی مهاجرت اشاره دارد.

He is an African emigrant.

او یک مهاجر آفریقایی است.

In this tough situation, emigration is necessary.

در این شرایط سخت، مهاجرت ضروریست.

(v) /ˈem·ɪˌɡreɪt/: to leave your own country and live in another one

مهاجرت کردن

(n) /ˌɛmɪˈɡreɪʃən/: the process of leaving your country to live in a different one

مهاجرت

(n) /ˈem·ɪ·ɡrənt/: someone who leaves their own country to live in a different one

مهاجر

دیگر کاربرد migrate

کلمه migrate یک فعل است و به معنی «کوچ کردن و مهاجرت موقتی» است مثل عشایر یا پرندگان که در فصل گرما و سرما مدام در رفت و آمد هستند. یا فردی که برای کار یا تحصیل مدام در رفت و آمد است و مدتی در یک مکان و مدتی در مکان دیگر ساکن است:

How do birds know when to migrate?

چگونه پرندگان می‌دانند چه زمانی باید کوچ کنند؟

Farmers have learned to migrate to survive.

کشاورزان آموخته‌اند که برای زنده ماندن باید مدام کوچ کنند.

کلمات migrant و migration حالت اسمی این فعل هستند. migrant به فردی که مهاجرت یا کوچ می‌کند و migration به عمل مهاجرت یا کوچ اشاره دارد.

This is the time of migration.

زمان مهاجرت/کوچ کردن است.

A lot of work in this factory is done by migrant workers.

بخش زیادی از کارهای این کارخانه توسط کارگران مهاجر انجام شده است.

(v)  /ˈmɑɪ·ɡreɪt/: (of birds, animals, and people) travel from one place to spend a periodof time in another, especially to find water, food, warmer weather, work, etc.

مهاجرت / کوچ کردن

(n)  /mɑɪˈɡreɪ·ʃən/: the movement of birds or animals from one place to another at the same time each year

مهاجرت / کوچ

(n)  /ˈmaɪ.ɡrənt/: a person that travels to a different country or place, often in order to find work

مهاجر / کوچ کننده

امیدوارم توضیحات واضح بوده و متوجه تفاوت این کلمات بسیار شبیه به هم شده باشید. و میدانید که هیچ چیزی بیشتر از تمرین و اشتباه کردن در یادگیری زبان به شما کمک نمی‌کند؛ پس شما هم می‌توانید با توجه به اطلاعات داده شده، جملاتی با این کلمات بسازید و یادگیری خود را محک بزنید. تا تیم آن‌ها را برای شما اصلاح کند.

ممنون که نظرات و پیشنهادات خود را با ما درمیان می‌گذارید.

❓❗️ تفاوت Emigrate، Immigrate و Migrate :

? هر دو کلمه Emigrate وImmigrate میتواند معادل کلمه مهاجرت به انگلیسی باشند، اما با توجه به اینکه تأکید ما روی مبدأ یا مقصد است متفاوت هستند.
? کلمه Migrate نیز تنها اشاره به جابجایی موقت بدلیل کار، تغییر آب و هوا و …. دارد. این کلمه در مورد حیوانات (کوچ حیوانات در فصول مختلف) ، انسان ها و حتی سلول های بدن نیز استفاده می شود.

 کلمه Emigrate

به معنی مهاجرت به خارج از کشور است. یعنی رفتن و خروج از کشور فعلی برای سکونت در کشوری دیگر

✏️ Definition: To leave your native country to live in another country.

? مثال :

▶️  People are always saying there’s no quality of life in Russia, and almost everyone wants to emigrate!
(مردم همیشه میگویند که کیفیت زندگی در روسیه پایین است و تقریبا همه میخواهند به خارج از کشور مهاجرت کنند! (خروج از روسیه

کلمه Immigrate

به معنی مهاجرت کردن به کشور جدید و ورود به کشوری دیگر برای سکونت در آن است.

✏️Definition: to come to live in a country from another country.

?مثال:

▶️ He immigrated with his parents to Iran in 1980, and grew up in Tehran.
▶️ .در سال ۱۹۸۰ با خانواده اش به ایران مهاجرت کرد و در تهران بزرگ شد

کلمه Migrate

به معنی جابجایی موقت بدلیل کار(داخل کشور یا خارج کشور)، یا بدلیل فصل و آب و هوا (کوچ)؛ بوده و معمولا در مورد کوچ حیوانات استفاده میشود.
?همچنین در علوم کامپیوتر در موارد شروع به استفاده از یک سیستم یا سیستم عامل جدید، یا ارتقاء نرم افزار یا سخت افزار سیستم به نسخه ای جدید به کار می رود.
?در علوم زیستی نیز در رابطه با حرکت سلول ها از قسمتی از بدن به قسمت دیگر به کار می رود.

✏️Definition: move periodically or seasonally – move from one region or habitat to another, especially regularly according to the seasons.

?مثال :

▶️ The birds migrate to tropical forests for the winter.
.پرندگان در زمستان به جنگل های استوایی کوچ میکنند

. Migrating to Windows 8.1 shouldn’t cause you any problems▶️

.تغییر (ارتقاء) سیستم عامل به ویندوز ۸.۱ مشکلی برای شما پیش نمی آورد

▶️ Cells which can form pigment migrate beneath the skin
.سلول هایی که میتوانند رنگدانه تشکیل دهند، در زیر پوست مهاجرت میکنند

 ترفندی برای به خاطر سپردن تفاوت Emigrate، Immigrate و Migrate :

⭕️ برای کلمه emigrate یا اسم آن یعنی emigration ، واژه ی exit یا خارج شدن را بخاطر بیاورید، چرا که مورد استفاده emigration زمانی است که صحبت از مهاجرت فرد و خروج وی از کشوری است.

⭕️ برای کلمه immigrate یا اسم آن یعنی immigration، واژه ی in یا come in را بمعنی داخل یا وارد شدن بخاطر بیاورید، چرا که زمانی از immigration استفاده میکنیم که تأکید روی مهاجرت فرد و ورود وی به کشوری جدید است.

⭕️ برای migrate یا migration نیز واژه ی move را به یاد بیاورید، چرا که migration در کل به جابجایی و کوچ اشاره دارد و مبدأ و مقصد اهمیت زیادی ندارد.

برگرفته از: آموزش آنلاین آیلتس آرمانی

دکمه بازگشت به بالا