جامعه و خانوادهکسب و کار ویژه

وظایف اساسی وکیل ملکی در تهران

انعقاد قرارداد وکالت با وکیل ملکی در تهران چگونه انجام می گیرد؟

منظور از وکیل املاک، کسی است که به صورت حرفه ای و تخصصی در زمینه اموال غیر منقول یا املاک، مشغول به فعالیت می باشد. وکلای متخصص در دعاوی ملکی معمولاً در یکی از گرایشات مربوط به حقوق خصوصی، تحصیل کرده اند. اصطلاحاً به کسی وکیل ملک می گویند که، وکالت خواهان یا خوانده را در دعاوی ملکی به عهده گرفته باشد. البته باید در نظر داشت که موضوعات داخل در حیطه تخصصی وکلا ملکی محدود به دعاوی مطرح شده در محاکم دادگستری نیست. در بسیاری از موارد بدون این که دعوایی مطرح شده باشد، وکیل ملکی اقدامات متعددی از جمله استعلام و پیگیری وضعیت ثبتی املاک انجام می دهد.

وکیل ملکی تهران به طور کلی به کسی اطلاق می گردد، که دارای پروانه وکالت دادگستری معتبر باشد. اصولاً پروانه وکالت در حقوق جاری ایران توسط اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری و یا مرکز وکلا و مشاورین حقوقی قوه قضاییه صادر می شود. در این نوشتار برخی از مهمترین وظایف وکیل ملکی در تهران را مورد بررسی قرار می دهیم.

(وکالت در دعاوی ملکی.)

تقسیم بندی دعاوی وکیل ملکی در تهران

دعاوی که توسط بهترین وکیل ملکی تهران طرح می گردند، به سه دسته کلی دعاوی کیفری، دعاوی حقوقی و دعاوی ثبتی تقسیم می شوند. منظور از دعاوی ملکی کیفری آن دسته از دعاوی ملکی می باشد که دارای وصف مجرمانه بوده و در صورت صدور حکم محکومیت، متهم به مجازات محکوم می گردد، از جمله مهمترین دعاوی ملکی کیفری که توسط وکیل ملکی در تهران مطرح می گردد، عبارت از موارد زیر است:

 • دعوای جعل مربوط به اسناد ملکی
 • دعوای ارتکاب کلاهبرداری در ارتباط با املاک
 • دعوای فروش مال غیر به صورت غیر قانونی
 • دعوای انتقال منافع مالی غیر به دیگری
 • دعوای خیانت در امانت در ارتباط با املاک
 • دعوای تبانی و فساد در انجام معاملات دولتی
 • دعوای استفاده از سند جعلی در معاملات ملکی
 • دعوای تغییر کاربری زمین کشاورزی بدون اخذ مجوز رسمی از مراجع صالح
 • دعوای ارتکاب معامله معارض
 • دعوای خرد کردن املاک و ورود غیر مجاز به ملک دیگری

دعاوی ملکی حقوقی آن دسته از دعاوی می باشند که موضوع آن ها اختلاف میان دو یا چند شخص خصوصی در مورد املاک می باشد. برخی از مهمترین دعاوی ملکی حقوقی وکیل املاک در تهران از قرار زیر است:

 • دعوای الزام به فک رهن و اسناد ضمانتی
 • دعوای الزام به تنظیم سند رسمی املاک
 • دعوای الزام به دریافت صورت مجلس تفکیکی
 • دعوای الزام به صدور یا دریافت پایان کار
 • دعوای ابطال قرارداد یا مبایعه نامه
 • دعوای مطالبه اجرت المثل ایام سکونت
 • دعوای فسخ قراردادها
 • دعوای تعدیل میزان اجاره بها بر اساس عرف تجاری محل
 • دعوای مطالبه سرقفلی
 • دعوای تخلیه اماکن تجاری

دعاوی ملکی ثبتی نوع سوم دعاوی ملکی می باشد، که موضوع آن ها فرایند ثبت اسناد و املاک می باشد. دعاوی مربوط به ثبت املاک جاری و ثبت شده دو دعوای ملکی ثبتی می باشند.

(دعاوی مربوط به قوانین ملکی.)

بررسی مهمترین دعاوی ملکی کیفری طرح شده توسط وکیل ملکی در تهران

در ادامه این نوشتار مراحل اصلی برخی از مهمترین دعاوی ملکی کیفری که توسط وکیل ملکی در تهران طرح می شود می پردازیم:

 • طرح پرونده کلاهبرداری در اموال غیر منقول؛ مطابق با ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، اگر کسی با توسل به وسایل متقلبانه مال غیر منقول متعلق به دیگری را تصاحب نماید، مرتکب کلاهبرداری در املاک گردیده است. مجازات کلاهبرداری ساده مطابق با ماده مزبور عبارت از یک تا پنج سال حبس تعزیری می باشد.
 • طرح پرونده خیانت در امانت در اموال غیر منقول؛ خیانت در امانت یکی از جرایم تعزیری می باشد. مرتکب خیانت در امانت ملکی که به او سپرده شده، تا در راه معینی از آن استفاده شود را تصاحب کرده یا آن را تخریب می نماید. در قانون مجازات اسلامی برای جرم خیانت در امانت مجازات زندان تعزیری تا دو سال پیش بینی شده است.
 • ورود غیر مجاز به املاک متعلق به دیگری؛ مطابق با ماده 694 قانون مجازات اسلامی هرکس بدون اجازه دیگری به عنف و عدوان به ملک متعلق به وی وارد شود، به مجازات زندان تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد. نکته ای که در رابطه با این جرم باید در نظر داشت این است که مطابق با ماده 104 قانون مجازات اسلامی این جرم از جرایم قابل گذشت محسوب می شود. منظور از قابل گذشت بودن جرم این است که رسیدگی در مورد آن بدون اعلام شکایت بزه دیده آغاز نمی شود. همچنین با گذشت شاکی در هر مرحله در مراحل رسیدگی قرار موقوفی تعقیب یا اجرا صادر می شود و در صورتی که متهم در زندان باشد، بلافاصله آزاد می شود.
(حقوق اموال منقول و غیر منقول.)

مهمترین دعاوی ملکی حقوقی قابل طرح توسط وکیل ملکی در تهران

در ادامه فرایند رسیدگی به برخی از مهمترین و رایج ترین دعاوی حقوقی قابل طرح توسط بهترین وکیل ملک در تهران، را مورد بررسی قرار می دهیم:

 • دعوای ملکی خلع ید؛ یکی از رایج ترین دعاوی حقوقی قابل طرح در زمینه املاک دعوای حقوقی خلع ید است. دعوای خلع ید توسط متصرف قبلی ملک بر علیه کسی طرح می گردد که به صورت غیر قانونی بر ملک متعلق به دیگری تصرف پیدا کرده است. طرح دعوای خلع ید مستلزم تنظیم و تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی است. تنظیم و تقدیم دادخواست خلع ید مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مطابق با دعاوی مالی است. در صورتی که محتویات پرونده خلع ید تکمیل باشد، قاضی دادگاه وقت رسیدگی تعیین کرده طرفین دعوا را دعوت می کند.

با تشکیل جلسه دادرسی قاضی دادگاه مدارک و مستندات طرفین را مورد بررسی قرار می دهد. در صورتی که دادگاه تصرف فعلی متصرف را خلاف قانون تشخیص دهد حکم خلع ید از ملک را صادر می نماید. با صدور حکم مبنی بر خلع ید، متصرف مکلف است ظرف مهلت قانونی از ملک مزبور رفع تصرف نماید. چنانچه با وجود صدور حکم خلع ید، محکوم علیه از تخلیه ملک خودداری کند با  دستور قاضی و مداخله نیروهای انتظامی از ملک موضوع دعوی خلع ید می شود.

 • دعوای ملکی الزام به تنظیم سند رسمی؛ یکی از دعاوی اصلی قابل طرح توسط بهترین وکیل ملک در تهران دعوای ملکی الزام به تنظیم سند رسمی است. این دعوا زمانی قابل طرح است که فروشنده یک ملک، از حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند مالکیت به نام خریدار خودداری نماید. در این صورت وکیل املاک می تواند با تنظیم دادخواست به نمایندگی از خریدار، بر علیه فروشنده متخلف طرح دعوا نماید.
(رسیدگی به دعاوی ملکی.)

مهمترین دعاوی ثبتی مربوط به املاک

تفاوت اصلی دعاوی ملکی ثبتی با دعاوی کیفری و حقوقی در این است که معمولاً دعاوی ثبتی بدون این که بر علیه شخص خاصی طرح گردد، پیگیری می شود. مرجع رسیدگی کننده نخستین به دعاوی ملکی ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. برخی از مهمترین دعاوی ملکی ثبتی قابل طرح توسط وکلای ملکی از قرار زیر است:

 • درخواست صدور سند مالکیت؛ این درخواست توسط مدعی مالکیت به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک محل انجام می گیرد. در صورتی که مدعی مالکیت سند رسمی و معتبر مبنی بر انتقال مالکیت به وی در دست داشته باشد، می تواند از اداره ثبت اسناد و املاک درخواست صدور سند مالکیت را طرح نماید.
 • طرح دعوای اجرای سند رسمی لازم الاجرا؛ در مواردی که سند رسمی معتبر توسط اداره ثبت اسناد و املاک صادر شده باشد، متقاضی می تواند دعوای صدور اجرائیه را به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک مطرح کند.
(املاک توقیف شده.)

مروری بر وظایف اصلی وکلای ملکی در تهران

بر اساس قانون استقلال وکلا، کسی می تواند وکالت افراد را در محاکم دادگستری و سایر مراجع قضایی و غیر قضایی به عهده بگیرد که پروانه وکالت معتبر داشته باشد. بهترین وکیل ملک در تهران کسی است که از بر قوانین و مقررات متعدد ملکی تسلط و اشراف داشته باشد. برخی از مهمترین قوانین و مقررات مربوط به املاک و دعاوی ملکی از قرار زیر است:

 • قانون روابط موجر و مستاجر
 • قانون تملک آپارتمان ها
 • قانون پیش فروش ساختمان
 • قانون افراز و فروش املاک مشاع
 • قانون فروش مال غیر منقول متعلق به غیر
(حقوق املاک.)

برای یافتن بهترین وکیل املاک در تهران، می توان به سامانه های اینترنتی کانون وکلای دادگستری مرکز و همچنین مرکز وکلا و مشاورین حقوقی قوه قضاییه مراجعه نمود. در درگاه های اینترنتی مذکور می توان فهرستی از وکلای ملکی را مشاهده کرد. همچنین در این سامانه ها این امکان فراهم است که با وارد کردن نام وکیل مورد نظر، اطلاعات تماس وی را پیدا کرد.

سپردن وکالت دعاوی ملکی کیفری، حقوقی و ثبتی مستلزم انعقاد وکالت نامه میان وکیل و موکل است. وکالت عقد جایزی می باشد و هر کدام از طرفین آن اعم از وکیل و موکل می توانند آن را فسخ کرده و از انجام تعهدات خود خودداری نمایند. البته در صورتی که عقد وکالت در ضمن عقد لازمی انعقاد یابد، غیر قابل فسخ می گردد. نکته شایان توجه این است که با وجود جایز بودن عقد وکالت، وکیل می بایست کلیه تعهداتی را که نسبت به موکل دارد به دقت انجام دهد. در غیر این صورت وکیل متخلف بوده و در مراجع انتظامی وکلا به تخلف او رسیدگی می کرد.

منبع : vakiltehran24.com

دکمه بازگشت به بالا