سلامت و تندرستی

گزارش اسپیدتست از کاهش سرعت اینترنت ثابت در ایران

Speedtest، وب سایتی که سرعت کلی اینترنت، سرعت آپلود و سرعت دانلود را در مناطق و کشورهای مختلف جهان اندازه گیری می کند، آمار ماه اکتبر خود را منتشر کرد، اگرچه میانگین سرعت اینترنت موبایل در ایران افزایش یافته است، اما میانگین سرعت اینترنت ثابت مانده است. . کاهش یافته

هرچند اخیرا وزیر ارتباطات اعلام کرده است که «در این مرحله محدودیت اینترنت ثابتی وجود ندارد، اما آخرین آمار Speedtest خلاف این را نشان می دهد. اسپیدتست اقدام منظمی است که وزیر ارتباطات برای اعلام بهبود شرایط اینترنت در کشور انجام می دهد.

از آنجایی که این سایت تنها سرعت اینترنت داخلی کشورها را اندازه گیری می کند و کشورها را به صورت ماهانه بدون در نظر گرفتن وضعیت اینترنت بین المللی رتبه بندی می کند، افت سرعت اینترنت کشور در ماه گذشته تنها مربوط به ترافیک داخلی بوده است. این در حالی است که وضعیت اینترنت داخلی کشور در دو ماه گذشته بهتر از بخش بین الملل بوده است و اگر آماری از ترافیک بین المللی داشته باشیم، این آمار نشان می دهد که روند نزولی آن ادامه خواهد داشت.

گزارش پرسرعت ترین سرعت اینترنت در ایران

آمارهای سایت اسپیدتست در بازه زمانی 18 آنلاین تا 18 آبان نشان می دهد که میانگین سرعت اینترنت همراه در بخش ترافیک داخلی کشور با 6 رتبه افزایش به رتبه 61 رسیده است. میانگین سرعت ثبت شده اینترنت در کشور دو پله کاهش یافته و در بین تمامی کشورهای جهان در رتبه 144 قرار دارد.

در مورد میانگین سرعت دانلود در اینترنت موبایل در ایران، طبق آمار اسپیدتست 57.40 مگابیت بر ثانیه و برای سرعت آپلود این رقم 14.55 مگابیت بر ثانیه است.

این اعداد در اینترنت ثابت بسیار کمتر است. میانگین سرعت دانلود در اینترنت ثابت 24.25 مگابیت بر ثانیه و سرعت آپلود 13.93 مگابیت بر ثانیه است.

همه این اعداد و ارقام بر اساس شاخص میانگین سرعت تست با سرعت دانلود جهانی اینترنت موبایل 84.87 مگابیت بر ثانیه و سرعت آپلود 15.05 مگابیت بر ثانیه است. سرعت دانلود 145.72 مگابیت بر ثانیه و سرعت آپلود 81.81 مگابیت بر ثانیه است.

227227

دکمه بازگشت به بالا