اقتصادی

کاهش ۹۳ درصدی آبدهی رودخانه کشکان در پلدختر

پرتال پارسی/لرستان مدیر تحقیقات بنیادی منابع آب نهاد مدیریت آب منطقه ای لرستان گفت: حجم جریان عبوری از ایستگاه کشکان – پلدختر در سه ماهه اول سال 1401 نسبت به میانگین بلندمدت 93 درصد کاهش داشته است.

مظفر زیودار گفت: در سه ماهه اول سال 1401 میزان بارندگی استان بر اساس ایستگاه های باران سنجی این شرکت حدود 46.5 میلی متر بوده که حدود 67 درصد کمتر از میانگین بلندمدت است.

وی تصریح کرد: بیشترین بارندگی در سه ماهه اول سال 1401 در ایستگاه باران سنجی ونایی با حدود 81 میلی متر که 62 درصد میانگین بلندمدت است و کمترین بارندگی در ایستگاه باران سنجی مروک به ثبت رسیده است. حدود 12 میلی متر است که حدود 89 درصد کمتر از میانگین بلند مدت است. .

مدیر تحقیقات پایه منابع آب سازمان مدیریت آب منطقه ای لرستان خاطرنشان کرد: 37 ایستگاه هیدرومتری در استان لرستان برای ارزیابی وضعیت جریان های سطحی در مناطق مورد مطالعه استان مستقر شد. بیشترین میانگین حجم جریان از طریق ایستگاه های هیدرومتری در سه ماهه اول سال 1401 مربوط به ایستگاه های هیدرومتری واقع در رودخانه کشکان بوده است.

زیودار اضافه کرد: در سه ماهه اول سال 1401 حجم جریان عبوری از ایستگاه کشکان – پلدختر حدود 52 میلیون مترمکعب و ایستگاه کشکان – عفرین حدود 45 میلیون مترمکعب است.

وی گفت: در سه ماهه اول سال آبی 1401 حجم جریان عبوری از ایستگاه «کشکان پلدختر» نسبت به مدت مشابه سال قبل 66 درصد و نسبت به میانگین بلندمدت 93 درصد کاهش داشته است.

مدیر تحقیقات بنیادی منابع آب نهاد مدیریت آب منطقه ای لرستان ادامه داد: همچنین ایستگاه کشکان افرین نسبت به مدت مشابه سال گذشته 64 درصد و نسبت به میانگین بلندمدت 92 درصد کاهش داشته است.

زیودار تصریح کرد: با توجه به کاهش بارندگی ها در سال جاری شاهد کاهش دبی رودخانه ها و البته حجم جریان رودخانه ها بوده ایم و برخی از شاخه ها و مسیل های رودخانه های اصلی به ویژه در ماه ها خشک شده اند. در خرداد و تیر و این روند به دلیل کاهش بارندگی است و تا شروع بارندگی ادامه خواهد داشت.

وی گفت: در چهار ماهه اول سال 1401 درصد اختلاف میانگین آب چشمه های اصلی استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 6 درصد و نسبت به این دوره از دوره بلندمدت کاهش داشته است. در 4 ماه حدود 55 درصد کاهش یافته است. به دلیل کاهش بارندگی، چشمه های زیادی در استان به ویژه در خرداد و تیرماه خشک شده اند و این روند تا شروع موسمی به دلیل کاهش بارندگی ادامه خواهد داشت.

مدیر گروه تحقیقات بنیادی منابع آب شرکت مدیریت آب منطقه ای لرستان گفت: در صورت امکان صرفه جویی در حدود 20 درصد با روش های مختلف به ویژه در بخش کشاورزی با درصد مصرف بالا، حدود 140 میلیون مترمکعب است. آب زیرزمینی تخلیه خواهد شد. از آب جلوگیری می کند علاوه بر عدم برداشت بیش از حد ذخایر تجدیدپذیر، ذخایر ساکن نیز بی حرکت می شوند و با این روش می توان از روند کم آبی ناشی از آن جلوگیری کرد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا