اقتصادی

نرخ تورم آذر ماه ١٤٠١ اعلام شد

مرکز آمار ایران اعلام کرد: در آذر ماه سال 1401 نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور به 45.0 درصد رسید که نسبت به اطلاعات مشابه ماه قبل 1.0 درصد افزایش نشان می دهد.

به گزارش پرتال پارسی، نرخ تورم نقطه ای در آذرماه 1401 به 48.5 درصد رسید. یعنی خانوارهای کشور به طور متوسط ​​48.5 درصد بیشتر از آذر 1400 برای خرید «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

افزایش نرخ تورم خانوارها در کشور

نرخ تورم نقطه ای دی ماه 1401 نسبت به ماه قبل 0.4 واحد درصد افزایش یافت. نرخ تورم نقطه ای گروه اصلی «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با 2.4 واحد درصد کاهش به 65.3 درصد رسید و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با 2.0 واحد درصد افزایش به 38.9 درصد رسید.

همچنین نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای شهری 47.9 درصد است که نسبت به ماه گذشته 0.6 واحد درصد افزایش داشته است. همچنین برای روستائیان این شاخص 51.4 درصد است که نسبت به ماه گذشته 0.9 واحد درصد کاهش داشته است.

کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارها در کشور

نرخ تورم ماهانه درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه آذر 1401 نسبت به همین اطلاع در ماه گذشته به 1.9 درصد رسید و 0.2 واحد درصد کاهش داشت. تورم ماهانه گروه های اصلی «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» صفر درصد و گروه اصلی «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» 3.3 درصد بوده است.

در عین حال نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 2.1 درصد و 1.2 درصد بوده که نسبت به ماه قبل برای خانوارهای شهری بدون تغییر بوده و برای خانوارهای روستایی 0.9 واحد درصد کاهش داشته است.

افزایش نرخ تورم سالانه خانوارها در کشور

نرخ تورم سالانه درصد تغییر اعداد متوسط ​​شاخص قیمت برای سال منتهی به ماه جاری نسبت به دوره قبل است. نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور در آذرماه 1300 به 45.0 درصد رسید که نسبت به اطلاعات ماه قبل 1.0 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین نرخ تورم سالانه خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 44.3 درصد و 48.6 درصد است که برای خانوارهای شهری 1.0 واحد درصد و خانوارهای روستایی 1.2 درصد افزایش یافته است.

قیمت در این ماه تغییر خواهد کرد

در گروه اصلی «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «سبزیجات» (پیاز و کدو سبز) و گروه «نوشیدنی ها» بوده است. در گروه اصلی «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل در گروه «بهداشت و درمان» (انواع دارو) و گروه «حمل و نقل» (انواع خودرو) بوده است.

همچنین در این ماه قیمت انواع گوشت (جوجه ماشینی) و گروه میوه جات نسبت به ماه گذشته کاهش داشته است.

درصد تغییر شاخص قیمت در دهک هزینه ای سراسر کشور در این ماه

نرخ تورم سالانه در آذرماه 1401 از 5/42 درصد در دهک های مختلف تا 7/51 درصد در دهک دهم متغیر بود.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا