اقتصادی

ماجرای پیامک سازمان مالیاتی به صاحبان مشاغل

سازمان امور مالیاتی در پیامکی به صاحبان مشاغل به درگاه ملی خدمات الکترونیکی این سازمان ابلاغ کرد تا نسبت به مشاهده فرم مالیات مربوط به فعالیت خود در کارت ابلاغ الکترونیک اقدام لازم را انجام دهد.

به گزارش پرتال پارسی، سازمان امور مالیاتی با ارسال پیامکی به نمایندگان مشاغل اعلام کرد: «مودی عزیز، فرم مالیاتی با عنوان فرم نهایی اظهارنامه مالیات بر درآمد در بند ج ارائه و در ایمیل شما قرار داده شده است. پست الکترونیکی برای مشاهده مشخصات شی به قسمت “فورا به my.tax.gov.ir مراجعه کنید. نیازی به مراجعه به اداره مالیات نیست.”
تاریخچه این پیامک مطابق قسمت اخیر ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی 1394/04/31) در صورت استنکاف مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی طبق قانون می باشد. سازمان امور مالیاتی کشور به موقع و بر اساس ضوابط، اظهارنامه مالیاتی پیش‌بینی‌شده را بر اساس فعالیت‌ها و اطلاعات اقتصادی دریافتی از طرح جامع مالیاتی مودیان تهیه می‌کند و مالیات مناسب را مطابق با برگه محاسبه مالیات الزامی می‌کند.

ضمناً به استناد قسمت اخیر تبصره (3) ماده 22 مصوبات اجرایی (229) قانون «مالیات های مستقیم» عدم ارائه ترازنامه یا صورت سود و زیان یا صورت سود و زیان. یا خلاصه ای از درآمد و هزینه های ضمیمه اظهارنامه مالیاتی، یا یک اظهارنامه صفر برای هر یک از صورت های مالی فوق یا کل مبلغ صورت های فوق، حسب مورد به عنوان ارائه اظهارنامه مالیاتی مناسب تلقی نخواهد شد. . مقررات قانونی مربوطه

در این راستا سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای مفاد قانونی مذکور با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که نسبت به تنظیم اظهارنامه مالیاتی و صدور برگ محاسبات مالیاتی برای مودیان ذیل اقدام می نماید.

1) صاحبان مشاغلی که در اجرای فرم 1398 نسبت به رزرو ماده (100) قانون مالیات های مستقیم، اما براساس مدارک اخذ شده با رعایت مقررات مندرج در آیین نامه ها و دستورالعمل ها، فرم ارائه می کنند. نکردند به موجب تبصره قانون مزبور (100).

2) کلیه مؤدیانی که قوانین را رعایت نکرده اند نسبت به ارائه اظهارنامه عملکرد سال 1399 مطابق توضیحات فوق اقدام نمایند.

3) کلیه مؤدیانی که در مدت مقرر در قانون از ارائه گزارش مالیاتی فعالیتهای تجاری خودداری کرده اند.

سازمان امور مالیاتی همچنین متذکر شد که اگر مودیان مالیاتی نسبت به گواهی تشخیص مالیات صادر شده بر اساس اظهارنامه ارزیابی خلاقانه اعتراض داشته باشند، باید مطابق با نوع فعالیت خاص و اظهارنامه مالیاتی واقعی اظهارنامه مالیاتی ارائه کنند. مقررات سازمان امور مالیاتی مربوطه.

علاوه بر این، مودیان مالیاتی در صورت عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی، ممکن است اظهارنامه مالیاتی را شنیده یا ارائه نکنند.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا