فرهنگ و هنر

روزی که روزنامه ها به تحریف واقعیت وادار شدند

روزی که روزنامه ها به تحریف واقعیت وادار شدند

قیام ۱۵خرداد ۱۳۴۲، نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران و نقطه آغازین روند پیروزی انقلاب اسلامی ایران در برابر دستورات ضداسلامی حکومت پهلوی و قوانین مخالف شریعت بود. این نهضت که با الهام از فرهنگ غنی عاشورایی شکل گرفت، توانست اثر عمیقی در تاریخ معاصر ایران به جای بگذارد.

رژیم شاهنشاهی که در آن زمان گمان نمی‌کرد این قیام چه تبعاتی بر سرنوشتش خواهد داشت، با تمام قوا تلاش کرد آن را سرکوب کند. شاه مطبوعات آن زمان را نیز ناچار به تحریف وقایع کرد.

پرتال پارسی در سالروز این مناسبت، بریده‌ای از نشریات اطلاعات، کیهان، آسیای جوان و فردوسی که در خرداد ۱۳۴۲ منتشر شدند را منتشر کرده است. با یادآوری این نکته که بریده جراید توسط بخش نشریات کتابخانه مجلس در اختیار قرار گرفته است.

۶۰ سال قبل روزنامه ها وادار به تحریف واقعیت شدند
۱۵ خرداد ۱۳۴۲ در بریده جراید
۶۰ سال قبل روزنامه ها وادار به تحریف واقعیت شدند
بریده ای از روزنامه کیهان مورخ پنجشنبه شانزدهم خرداد ۱۳۴۲
۶۰ سال قبل روزنامه ها وادار به تحریف واقعیت شدند
بریده ای از روزنامه کیهان مورخ پنجشنبه شانزدهم خرداد ۱۳۴۲
۶۰ سال قبل روزنامه ها وادار به تحریف واقعیت شدند
بریده ای از روزنامه فردوسی مورخ پنجشنبه شانزدهم خرداد ۱۳۴۲
۶۰ سال قبل روزنامه ها وادار به تحریف واقعیت شدند
بریده ای از روزنامه اطلاعات مورخ پنجشنبه شانزدهم خرداد ۱۳۴۲
۶۰ سال قبل روزنامه ها وادار به تحریف واقعیت شدند
بریده ای از روزنامه اطلاعات مورخ پنجشنبه شانزدهم خرداد ۱۳۴۲
۶۰ سال قبل روزنامه ها وادار به تحریف واقعیت شدند
بریده ای از روزنامه آسیای جوان مورخ پنجشنبه شانزدهم خرداد ۱۳۴۲

انتهای پیام

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا