دوربین عکاسی در زمان کدام پادشاه وارد ایران شد؟

ظهور عکاسی و گسترش تکنیک های مختلف آن در ایران با فاصله ای حدود سه سال از اعلام وجود عکاسی در فرانسه اتفاق افتاد. صنعت کاغذ حساس به نور در سال 1839 میلادی متولد شد و در سال 1841 میلادی صفحات شیشه ای برای عکاسی اختراع شد و از نمونه های موجود از این اختراعات و انواع دستگاه های عکاسی، دو یا سه سال پس از معرفی آنها به بازار، ارائه شد. به پادشاه ایران می آید صنعت عکاسی ایران با شبکه های اجتماعی به رونق گسترده ای دست یافت.

عکس ملک قاسم میرزا تنها داگرئوتیپ ایرانی باقی مانده است.

اولین دستگاه عکاسی داگرئوتیپ به درخواست محمدشاه قاجار از روسیه و انگلیس به دربار ایران آورده شد. تجهیزات عکاسی روسی که هدیه امپراتور بود زودتر رسید و نیکلای پاولوف دیپلمات جوان روسی که به این منظور در رشته عکاسی تحصیل کرده بود این تجهیزات را به تهران آورد و در اواسط دسامبر 1842 مطابق با پایان آذر ماه. در سال 1221 هجری قمری اولین عکس را در ایران گرفت. شاهزاده ملک قاسم میرزا ایرانی و ژیل ریچارد فرانسوی نیز از پیشگامان عکاسی داگرئوتیپ در ایران هستند.

با اطلاعاتی از کتابی از مقالات مختلف تالیف دکتر. خلیل خان علم الدوله ثقفی از ریشارخان یادداشت می کند، اولین عکسی که اعتمادالسلطنه ذکر کرده این است که اولین عکس روی بشقاب نقره در سال 1260 هجری قمری گرفته شده است. تبریز زمانی که ناصرالدین میرزا ولیعهد بود. این دو دوربین داگرئوتیپ، یکی هدیه ملکه انگلستان و دیگری از امپراتور روسیه به جز یک عکس، هیچ یک از عکس های داگرئوتیپ ایرانی باقی نمانده است، اما برخی از آنها شامل پرتره ای از محمد شاه است. و ناصرالدین میرزایی، ولیعهد، کمال الملک، و پرتره های منقوشی از آنها خلق کرد.

در سال‌های اولیه عکاسی در ایران، برخی از اروپایی‌های استخدام شده توسط دولت ایران در سمت‌های مختلف، تجربه چندانی در این زمینه نداشتند. این افراد عمدتاً معلمان رشته های مختلف در دارالفون بودند، مدرسه فنی برای افسران، مهندسین نظامی و عمرانی، پزشکان و مترجمان زبان های خارجی که توسط امیرکبیر تأسیس شد و در سال 1850 تأسیس شد.

عکاسان ایرانی نیز همزمان با نخستین سال‌های ظهور عکاسی در ایران شروع به کار کردند و جنبه‌های مختلف زندگی مردم عصر قاجار را به تصویر کشیدند. به عنوان مثال می توان به نام های زیر اشاره کرد:

شاهزاده ملک قاسم میرزا که شاید اولین عکاس ایرانی باشد، آقا رضا عکاس، اولین عکاس حرفه ای و مشهورترین عکاس دربار ناصرالدین شاه بود که بسیاری از وقایع و جنبه های مختلف این سلسله را به ثبت رساند. ناصرالدین شاه.

لازم به ذکر است که نمونه هایی از تصاویر زمان محمد شاه (البته که هیچ کدام از آنها باقی نمانده است) را نباید با صنعت عکاسی سنتی امروزی مقایسه کرد، زیرا صنعت عکاسی در سال 1265 هجری قمری تأسیس شد. یعنی سال 1849 میلادی یک سال. پس از مرگ آن پادشاه و آنچه در زمان محمدشاه وجود داشت و توسط ریشارخان اداره می شد، دستگاه داگرئوتیپ بود که در سال 1839 میلادی ساخته شد.

آغاز عکاسی در ایران شامل رویدادها و حرکاتی است که گاه در جهان بی نظیر و گاه پیشگام جنبش های عکاسی در جهان است. اکنون عکاسی شاخه های مختلفی دارد که عکاسی صنعتی، عکاسی پرتره، عکاسی طبیعت و… برخی از انواع آن هستند.

منبع: استودیو مانی

دکمه بازگشت به بالا