اقتصادی

حق مسکن کارگران از تیر ماه ۳۰۰ هزار تومان شد

پیشنهاد وزیر کار به کابینه وزیران مبنی بر افزایش حقوق مسکن کارگران تا 200 هزار تومان بالاخره امروز تصویب شد و مطابق تصمیم هیئت وزیران از تیرماه به سه برابر رسیده است.

به گزارش پرتال پارسی ، هیئت وزیران موافقت کردند تا به منظور افزایش سطح درآمد پیش بینی شده در قانون کار ، مزایای مسکن کارگران را طبق قانون کار در سال 1399 افزایش دهند و مزایای مسکن کارگران از تیرماه امسال 300 هزار TJS تعیین شده است.

بر این اساس ، کارگران این برج در ماه ژوئیه با افزایش معوقات دستمزد ، افزایش حق مسکن خواهند داشت ، اما با توجه به بسته شدن حقوق و دستمزد بسیاری از شرکت ها و کارخانه ها ، امکان افزایش حق مسکن در ماه سپتامبر در نظر گرفته خواهد شد. در این حالت انتظار نمی رود کارگران تأخیر ادعای حق مسکن دو برج تایر و مرداد را داشته باشند.

پس از آنکه کمیسیون اقتصادی دولت در 11 آگوست به اتفاق آرا تصمیم افزایش حقوق مسکن کارگران به 200 هزار تومان را در 11 آگوست تصویب کرد ، وزیر کار گفت که این موضوع برای تصمیم نهایی و تصویب در جلسات آینده به هیئت وزیران ارسال می شود. شدید

در تاریخ 20 ژوئن ، وزیر پیشنهادی فوری به شورای وزیران برای افزایش مزایای مسکن برای کارگران طبق قانون کار ارسال کرد ، و شریعتمداری نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور نوشت و در آن درخواست تصویب قطعنامه شد. این امر به این دلیل انجام شد که حق دسترسی به مسکن تنها وسیله پرداخت دستمزد بود که باید در هیئت وزیران تصویب می شد.

در تاریخ 7 ژوئن ، جلسه شورای عالی کار با تصویب افزایش مزایای مسکن کارگران همراه بود و اعضای این شورا موافقت کردند که حقوق مسکن کارگران را 200 هزار تومان افزایش دهند.

با وجود پیش بینی ها ، تصمیم شورای عالی کار در ماه ژوئیه به دلیل وعده هایی به مقامات کارگر تصویب نشده است و تصمیم افزایش میزان تأیید ، تا زمان تصمیم شورای عالی کار در روز دوشنبه 20 مرداد به هیئت وزیران ارسال نشده است. هزینه مسکن کارگران چند هفته بعد توسط کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شد.

پیش از این ، کارگران توجیه تاخیر در افزایش حقوق مسکن و تأیید شورای وزیران را به دلیل مشارکت سه وزیر در جلسه شورای عالی کار توجیه نکردند و لزوم بازپرداخت بدهی ها را از ابتدای سال ذکر کردند. معاون وزیر کار وزارت کار این موضوع را نتیجه ضعف و مشکلات قانون کار دانست و گفت: از ابتدای سال محاسبه حقوق مسکن و پرداخت بدهی های 5 ماهه به تصویب و نظر دولت بستگی دارد.

معاون وزیر کار با افزایش 10 درصدی دستمزد کارگران در سال 1399 ، افزایش حقوق مسکن در کابینه را تصویب کرد و گفت: “در نتیجه ، متوسط ​​دستمزد و دستمزد کارگران امسال 4352 درصد افزایش یافته است.”

اگرچه هنوز دستورالعمل افزایش حق مسکن توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ نشده است ، اما براساس تصمیم امروز هیئت وزیران ، حق مسکن از ابتدای تیرماه 300 هزار تعیین شده است و هیچ مرجعی برای بازپرداخت بدهی های برگشتی نیست.

به گزارش پرتال پارسی ، کمک هزینه مسکن کارگران افزایش یافته است ، در حالی که مبلغ کمک هزینه مسکن 100000 تومان بوده است و با رضایت هیئت وزیران سه برابر شده است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا