اقتصادی

تورم ژاپن به منفی دو درصد رسید!

تورم در سومین اقتصاد بزرگ جهان به منفی 2.1 درصد کاهش یافت.

میانگین نرخ تورم ژاپن از 12 ماه به اکتبر 1.4 درصد کاهش یافته و به منفی 2.1 درصد رسیده است و این یکی از کمترین نرخ تورم در یک سال گذشته در این کشور است. این پنج ماه گذشته است.

در میان بخشهای مختلف ، کاهش تورم بیشتر به دلیل محصولات پتروشیمی با نرخ تورم منفی 16.2 درصد و به دنبال آن آب و برق با نرخ تورم منفی 3.1 درصد و فولاد با نرخ تورم منفی 2.8 درصد بوده است. . از سوی دیگر ، بیشترین نرخ تورم با همبستگی منفی 0.2٪ و به دنبال آن همبستگی منفی 0.3٪ همراه بود.

به دلیل تورم و کمبود نیروی کار ، بانک ژاپن در تعیین مسیر آینده سیاست های پولی با معضل دشواری روبرو شده است. در حال حاضر سیاست انبساطی بانک ژاپن بزرگترین بسته محرک در جهان است و برخی از اقتصاددانان با انتقاد از این سیاست خواستار تغییر روند فعلی هستند.

علاوه بر این ، هسته اصلی تورم که تغییرات قیمت ها را به دلیل نوسانات زیاد غذا و انرژی در نظر نمی گیرد ، در 12 ماه منتهی به ماه اکتبر با 0.2٪ کاهش به 1.5٪ کاهش یافته است که از پایین ترین سطح ثبت شده است. این در 10 ماه گذشته بوده است. بین سالهای 1958 و 2020 ، میانگین نرخ تورم ژاپن 2.83 درصد بود که بیشترین تورم با 24.9 درصد در فوریه 1974 و کمترین تورم در اکتبر 2009 با منفی 2.5 درصد بود.

تورم ماهانه در ماه اکتبر 0.4 درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته و به منفی 0.9 درصد رسیده است.

بانک ژاپن نرخ تورم را 2٪ تعیین کرد که طی سه سال گذشته نتوانسته بود آن را برآورده کند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا