اقتصادی

توجه به این نکته در بورس ضروری است!

یکی از کارشناسان بازار سرمایه گفت: “ما باید فرهنگ سیاسی پیرامون بازار سرمایه را توسعه دهیم.” ما باید به مسئولان و تصمیم گیرندگان در مورد نحوه احترام به استقلال و اهمیت بورس سهام آموزش دهیم.

محمدمهدی مومن زاده در گفت وگو با پرتال پارسی ، با بیان اینکه بسیاری از مسئولان تعامل جدی و تعامل سازنده ای با مدیران و کارشناسان بازار سرمایه ندارند و برخی مقامات تعامل کمی با فعالان بازار ثانویه دارند ، اظهار داشت: استقلال بازار سرمایه تنها از طریق قانونگذاری یا قوانین یا توصیه ها رعایت نمی شوند ، اما بیش از هر چیز باید بازار سرمایه به عنوان سرمایه ملی شناخته و پذیرفته شود و در صورت ایجاد و تقویت چنین فرهنگی ، استقلال بازار سرمایه و بورس حفظ خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه وزن بازار سرمایه افزایش یافته و بر این اساس باید وزن این بازار در تصمیم گیری ها افزایش یابد ، گفت: رئیس سازمان بورس باید در بسیاری از نهادهای اقتصاد کلان کشور عضو فعال و مشارکت کننده باشد. همچنین ، وزارت صمت ، سازمان برنامه و بودجه ، وزارت نفت و دیگران. چنین موسساتی باید با اولویت بندی اهمیت بازار سرمایه و الزامات رشد شاخص های بورس ، استراتژی های سرمایه گذاری خود را تدوین و اجرا کنند. متأسفانه اکنون چنین استراتژی وجود ندارد و در اسناد تحول و اسناد راهبردی وزارتخانه ها اثری از تسلط بر بازار سرمایه نمی بینیم.

یک فعال بازار سرمایه گفت: اگر ما توسعه پایدار و گام دوم انقلاب را می خواهیم ، باید فرهنگ بازار سرمایه و استقلال بورس را ارزیابی کنیم.

همه به فرهنگ بازار سرمایه نیاز دارند

مومن زاده با تأکید بر اینکه بازار سرمایه از زمان ورود سهامداران جدید از سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است ، گفت: “آن زمان ما مورد توجه قرار گرفتیم. سهامداران واقعی جدید سهام را با سود و اشتیاق خریداری کردند اما وقتی به دلیل کمبود دانش با شرایط نامساعد بازار روبرو شدند با همان نرخ بازار را ترک کردند.

وی افزود: سرمایه گذاری در بازار سرمایه برای مردم خصوصاً سهامداران و همچنین دولت بسیار مهم است. مردم باید درک درستی از حقوق صاحبان سهام و دید طولانی مدت نسبت به بازار سرمایه ، دسترسی به بازار از طریق کانال های حرفه ای و امتیاز مشاوره با کارشناسان بازار سرمایه و یا آموزش افراد در صورت تمایل داشته باشند. به ریسک کم بروید. از روشهای غیر مستقیم مانند وجوه استفاده کنید.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا