اقتصادی

تعیین رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه

پرتال پارسی/لرستان نماینده مردم الیگودرز در شورای اسلامی با اشاره به نرخ رشد 8 درصدی در برنامه هفتم توسعه بر نیاز به سرمایه، نیروی کار و سایر عوامل تولید تاکید کرد.

محمد خدابخشی 28 آذرماه در نشست نقد و بررسی فصل علم و فناوری برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به صورت مجازی و سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه برگزار شد. رهبر معظم انقلاب در شهریور ماه سال گذشته اعلام کردند: پیشنهادات باید بر اساس سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه باشد و ممکن است پیشنهادهایی خارج از این سیاست ها نیز مطرح شود، اما احتمال تصویب آن کمتر است. .

وی با تمرکز بر رشد 8 درصدی برنامه هفتم توسعه، بر نیاز به سرمایه، نیروی کار و سایر عوامل تولید تاکید کرد.

خدابخشی افزود: متأسفانه یکی از خلأهای موجود در کشور ما این است که کارآفرینان و مردم بلد نیستند با منطق اقتصادی برنامه ریزی کنند و این یکی از ضعف های نظام آموزشی ماست که نمی تواند به صورت شفاف و سیستماتیک این کار را انجام دهد. بر اساس هر دانشگاه یا موسسه آموزش عالی برنامه بنویسید اقتصاد به مردم آموزش داده نمی شود.

نماینده مردم الیگودرز در شورای اسلامی با اشاره به اصل چهل و هشتم قانون اساسی که زمینه ساز رشد مناطق مختلف کشور از طریق استعدادهای موجود در آن مناطق است، ابراز اطمینان کرد که قانون موثری تدوین خواهد شد. برای استعدادهای این مناطق. توسعه متوازن کشور با مطالعه توصیه های این جلسه.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا