اقتصادی

برای نان اتفاقی نیفتاده و نمی‌افتد

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: با وجود مباحث مطرح شده در خصوص یارانه نان، هیچ اتفاقی نیفتاده و نخواهد شد، اما آرد یارانه ای همچنان در حال توزیع است.

به گزارش پرتال پارسی، مسعود میرکاظمی با حضور در رسانه ملی به تشریح اقدامات دولت برای اصلاح نظام یارانه ها و روند حذف 4200 جلد ارز پرداخت.

وی با اشاره به روند یارانه نان و اصلاح قیمت ها، گفت: درآمدها نه در مرحله اول، بلکه در مرحله اول است، بنابراین یارانه نان و دارو به طور مساوی بین همه دهک ها توزیع می شود و در حال حاضر شکسته نشده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه برای نان اتفاقی نیفتاده و نمی شود، تاکید کرد: تا زمانی که آرد به اندازه کافی تامین نشود و سیستم حمایتی درست کار نکند و آرد تامین نشود، توزیع یارانه نان ادامه دارد. نانوایی ها با همان نرخ یارانه. اما در زنجان طرح نان را یک آزمایش و نتایج آن می دانند که ممکن است در نهایت اجرایی نشود و طرح دیگری در نظر گرفته شود.

در جریان …

دکمه بازگشت به بالا