اقتصادی

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی زیاد شد

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که سال گذشته بدهی بانک ها به بانک ها 8.7 درصد افزایش یافته است.

به گزارش پرتال پارسی ، بررسی آمار منتخب اقتصادی آخرین ماه سال گذشته کل دارایی ها و بدهی های بانک مرکزی نشان داد که در پایان سال گذشته دارایی های خارجی بانک مرکزی به 4427 هزار و 400 میلیارد تومان رسیده است که افزایش 27.4٪.

تقاضای خالص بانک مرکزی از بخش دولتی با کاهش 240 درصدی به منفی 21 هزار و 900 میلیارد تومان رسید ، مطالبات بانک مرکزی از بانک ها با 8.7 درصد افزایش به 120 هزار و 300 میلیارد تومان رسید.

دارایی های بانک ها و سازمان های اعتباری غیر بانکی

در عین حال ، حجم دارایی های خارجی این بخش نسبت به پایان سال گذشته 47.9 درصد افزایش داشته و به 919.200 میلیارد تومان رسیده است ، در حالی که حجم اسکناس و سکه با کاهش 24.9 درصدی به 6.900 میلیارد تومان رسیده است.

سپرده های بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی در بانک مرکزی 32.9 درصد نسبت به سال 1398 افزایش یافته و بالغ بر 375.600 میلیارد KZT بوده است.

در پایان سال گذشته ، بدهی بانک ها و م institutionsسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی با 8.7٪ افزایش به 120 هزار و 300 میلیارد تنگه رسید.

خلاصه دارایی ها و بدهی های بانک های تجاری

در پایان سال گذشته میزان دارایی های خارجی بانک های تجاری کشور بالغ بر 135100 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 75.5 درصد افزایش داشته است.

سپرده های بانک های تجاری نزد بانک مرکزی به 69.5 میلیارد KZT رسید. رشد 24.5 درصدی داشته است.

کل دارایی بانک های تجاری برای دوره مورد بررسی بالغ بر 1186.700 میلیارد بوده است. تامان که نسبت به پایان سال 1398 48.1 درصد افزایش داشته و در پایان سال گذشته میزان وام های بانک های تجاری به بانک مرکزی به 10 هزار و 500 میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته 141.9 درصد افزایش داشته است.

وضعیت داراییها و بدهیهای بانکهای تخصصی

براساس این گزارش ، میزان دارایی های خارجی بانک های تخصصی در پایان سال گذشته بالغ بر 225 هزار و 400 میلیارد تومان بوده است که 22.6 درصد بیشتر از سال قبل است.

کل دارایی های بانک های تخصصی برای این دوره بالغ بر 1007 هزار و 800 میلیارد تومان بوده که 22.4 درصد افزایش داشته است ، میزان بدهی این بانک ها به بانک مرکزی 44 هزار و 300 میلیارد تومان است که 5.7 درصد است. نسبت به پایان سال 1398. بود.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا