اقتصادی

استفاده از تجربیات شرکت‌های دانش‌بنیان در پروژه‌های پژوهشی

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پروژه های پژوهشی پژوهشگاه مانند ODTN باید شامل حمایت از ظرفیت داخلی و استفاده از تجربیات شرکت ها بر اساس دانش داخلی باشد.

به گزارش پرتال پارسی، دکتر وحید یزدانیان در جلسه کنترل پروژه پژوهشگاه فناوری های ارتباطی به بررسی روند اجرای پروژه های پژوهشگاه پرداخت. به عنوان ODTN.

وی با تشکر از زحمات انجام شده ادامه داد: پژوهشکده باید در زمینه ارتباطات زیرساخت و طراحی شبکه بر اساس فناوری های نوین نقش موثری داشته باشد و امسال در پروژه ها و برنامه ها تاثیر بیشتری در توسعه شبکه زیرساختی کشور داشته باشد. . خدمات بهتر به هموطنان

به گزارش پژوهشکده ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این نشست پروژه های اپتیک و ارتباطات ثابت دو گروه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد پروژه های چهار گروه باقی مانده در نشستی جداگانه بررسی شود.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا