عمومیکسب و کار ویژه

آنتی اسکالانت چیست؟

آنتی اسکالانت یک ماده شیمیایی ضد اسکالانت در صنعت تصفیه آب است و کاربرد اصلی آن در سیستم های تصفیه آب اسمز معکوس برای جلوگیری از پوسته پوسته شدن غشاء سیستم های RO می باشد.

ضد رسوب ها گروهی از مواد شیمیایی هستند که برای جلوگیری از تشکیل رسوب نمک بر روی غشاهای غشا استفاده می شوند و در مرحله پیش تصفیه تصفیه خانه های آب صنعتی به سیستم تزریق می شوند.

آنتی اسکالانت چیست؟

آنتی اسکالانت ها مواد ضد آرام بخشی هستند که به سیستم های نمک زدایی RO تزریق می شوند و از رسوب غشای صنعتی در سیستم های نمک زدایی و غشاهای صنعتی جلوگیری می کنند.

آب خام حاوی مواد محلول و املاح معدنی است که هنگام عبور از غشا بر روی غشا رسوب می کند. این رسوبات به تدریج منافذ غشا را می بندد و راندمان آب خروجی از سیستم نمک زدایی RO را کاهش می دهد.

آنتی اسکالانت یک غشاء یا حلال پلی آمیدی است که برای کاهش اثر تشکیل رسوب روی غشا مانند کربنات کلسیم (CaCO3)، سولفات کلسیم (CaSO4)، سولفات باریم (BaSO4) و سولفات استرانسیم (SrSO4) استفاده می شود. یک ماده تمیز کننده استفاده می شود

ذخایر سیلیسی (Sio2) نسبت به سایر رسوبات احتمال تشکیل کمتری دارد.

برای اطلاع از قیمت آنتی اسکالانت با آبان شیمی پالایش تماس بگیرید.

لزوم استفاده از مواد ضد رسوب

آب ورودی به دستگاه اسمز معکوس حاوی نمک های محلول کلسیم، منیزیم و سایر املاح است و این نمک های محلول در اثر عبور از غشاهای دستگاه اسمز معکوس بر روی غشای اسمز معکوس رسوب می کنند.

رسوب گیری روی سطح غشاهای صنعتی کارایی غشاهای سیستم RO را در حذف جامدات محلول کاهش می دهد و از مواد ضد رسوب برای حذف رسوبات تشکیل شده بر روی غشاها استفاده می شود.

عملکرد آنتی اسکن

آنتی اسکالانت ها در دستگاه های نمک زدایی صنعتی با آلاینده های موجود در آب ترکیب شده و از چسبیدن رسوب به سطح غشا جلوگیری می کنند.

این دستگاه ناخالصی ها و محلول های آبی را از غشا عبور داده و این مواد را به همراه پساب از سیستم RO خارج می کند.

عدم استفاده از Scalant باعث آسیب جدی به ممبران دستگاه RO و کاهش دبی خروجی و همچنین افزایش مقدار TDS آب می شود. بنابراین استفاده از آن در دستگاه اسمز معکوس RO برای افزایش طول عمر ممبران و همچنین افزایش راندمان جریان خروجی ضروری است.

کارایی مواد ضد رسوب در غشاهای سیستم های نمک زدایی RO به حدی است که با تأثیرگذاری بر عوامل رسوب گیری، تشکیل رسوب در هنگام عبور از غشا را کند کرده و در نتیجه از ایجاد رسوب در سطح جلوگیری می کند.

نحوه تزریق آنتی اسکالانت

نقطه جلوگیری از تزریق برای سیستم های نمک زدایی صنعتی روش اسمز معکوس RO بعد از فیلترهای شنی و کربنی و قبل از فیلترهای میکرونی است. در این حالت به دلیل وجود ماده ضد رسوب در فیلتر میکرونی رسوب کمتری تشکیل می شود.

با تزریق ماده ضد ویروسی به سیستم نمک زدایی RO، عمر میکروفیلتر و غشا افزایش یافته و از تشکیل رسوب بر روی غشا جلوگیری می شود.

مقدار مناسبی از آنتی اسکالانت باید با آب تصفیه شده رقیق شود و با پمپ دوز مشخص به سیستم پمپ شود.

معایب استفاده از ضد رسوب با کیفیت پایین

تعداد اعضا را شش نفر افزایش دهید

کاهش عمر غشاها

جایگزینی غشای اولیه

کاهش ظرفیت تولید

فشار خاک را افزایش می دهد و عمر آن را کوتاه می کند

دوز تزریقی آنتی اسکالانت

مقدار آنتی بادی برای تزریق به عوامل زیر بستگی دارد و با در نظر گرفتن این عوامل می توان دوز تزریقی را تعیین کرد.

تجزیه و تحلیل آب خام

مقدار جریان ورودی

مقدار TDS مصرف آب

حرارت

pH

با در نظر گرفتن برنامه های فوق الذکر و سفارشی شده مانند COROLA.T و غیره ارائه شده توسط سازنده، می توان مقادیر دقیق دوز تزریق ضد کلسیفیکاسیون را تعیین کرد.

عوارض جانبی ضد جوش

اگر نوع ضد رسوب بر اساس نوع رسوب به درستی انتخاب شود و دوز مورد نیاز بر اساس دبی ورودی و ویژگی های آب ورودی به سیستم با استفاده از نرم افزار COROLA.T تعیین شود، اثرات ضد رسوب رخ نمی دهد. در سیستم قابل مشاهده است.

دکمه بازگشت به بالا