عمومی

گشایش اقتصادی، پیش‌کش! – پرتال پارسی

شکی نیست که دولت تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات مردم انجام می دهد و باید تلاش های دولت به ویژه در زمینه های مراقبت های بهداشتی و مدیریت اپیدمی Quid-19 ، درمان بیماری عروق بیماری کرونا قلب و نیازهای خانوار ارزیابی شود. اما موانع مهمی وجود دارد ، از جمله: تحریم های ظالمانه و غیرقانونی دشمن ، تأثیر مخرب تاج بر اقتصاد ، برخی سوman مدیریت در دستگاه های حاکمیتی کشور ، اختلافات سیاسی و تنش ها بین دستگاه ها و جریان های سیاسی منجر به کاهش درآمد شده است.

به دنبال اعلام طرح گشایش اقتصادی ، گمانه زنی های مختلفی در محافل سیاسی ، اقتصادی و رسانه ای کشور صورت گرفت. در نتیجه ، کاهش شاخص سهام در 300 هزار واحد منجر به تبخیر صدها میلیارد حجم سرمایه دولتی شده است که طی ماه های اخیر بازار سهام را داغ کرده و وعده ها و حمایت های دولت و سایر دستگاه ها را اعلام کرده است. پایتخت تبدیل شده است. هزینه های عمومی گسترده علاوه بر تضعیف اعتماد عمومی ، می تواند در مقابل بازارهای سرمایه قرار گیرد که یکی از بهترین بازارها برای افزایش تولید و رفع مشکلات اقتصادی کشور است. مردم ادامه دادند و موج دیگری از قیمت های رادامان افزایش یافت. این عواقب منفی برای اظهارنظرهای اخیر یک مقام دولتی درباره برنامه های دولت برای تأثیرگذاری بر زندگی مردم طی یک سال گذشته ، برای کارشناسان دلسوز نگران کننده است!

در اینجا چند نکته وجود دارد که باید بخاطر بسپارید:
اولین از آنجا که اظهارات متفاوت و سازگار و متأسفانه گاه متناقض مقامات کشور ، به ویژه شخصیت های تأثیرگذار در این سه کشور در زمینه مسائل اقتصادی ، می تواند به نتایج غیر منتظره منجر شود ، توصیه می شود در صورت لزوم توضیحات کمتری ارائه شود و صحبت شود.

دیگر توصیه می شود به جای استفاده از فعل “آینده” ، مقامات در اظهارات خود از افعال “گذشته” استفاده می کنند و اقدامات انجام شده را گزارش می دهند. به عبارت دیگر ، به جای “انجام شده” بگویید “انجام شده”.

سرانجام مردم وضعیت موجود در کشور و موانع پیش روی دولت را درک می کنند و انتظار کشف اقتصادی و برنامه های موثری در زندگی خود ندارند ، در این حالت افراد سعی می کنند افزایش مشکلات را کنترل کنند بنابراین کاهش ارزش پول ملی امکان پذیر است. از قدرت خرید مردم جلوگیری کرده و تورم بی قیمتی را مهار کنید تا فشار اقتصادی مردم بیشتر افزایش ن یابد. پیشنهاد افتتاحیه اقتصادی!
* منتشر شده در روزنامه خراسان. ۱۶ شهریور ۱۳۹۹

دکمه بازگشت به بالا