عمومی

چند نکته درباره حادثه منجر به فوت مهسا امینی

1- اهداف اصلی نهضت بزرگ شهید امام را که در اوج نفاق صدچندان و سنگسار و طرد منکر و منکر با دروغ است فراموش نکنیم. امیدواریم راهپیمایی عظیم اربعین به این آگاهی و مسئولیت پذیری بیشتر زائران علوی و حسینی و جامعه ای آگاه تر و مسئولیت پذیرتر منجر شود. هوشیارتر باشید

2- ماجرای غم انگیز مرگ دختر جوان ایرانی که برای دیداری کوتاه به تهران آمده بود، بیماری سختی است که به راحتی از دل انسان های پاک بیرون نمی رود. مسئله این نیست که این ایرانی مظلوم چگونه مرده است، مسئله شیوه نادرست و غیرقابل توجیه دستگیری و برخورد با او است و موضوع سیاست غلط، پرهزینه و ناکارآمد پلیس به اصطلاح است. مشکل حجاب توسط رهبری در قالب گشت بازگردانده می شود. یادآور می‌شویم که اعتراضات مردمی دو روز اخیر نه تنها علیه پلیس و مأموران تبرئه شده آن، بلکه علیه گروهی از مردم و نهادهایی است که رفتار نادرست و سیاست‌های احمقانه آنها باعث این فجایع شده است. این انحراف را هر چه زودتر اصلاح کنید البته این ظلم و بی احترامی آشکار به مسئولانی است که تاکنون سکوت کرده اند.

3- گردش در رسانه ها و افراد بیگانه با رویکرد کارآمد و فرصت طلبانه به همه مسائل سیاسی، هیچ تأثیری در ظلم خواهی و عدالت خواهی مردم ایران ندارد و هیچکس نباید به این بهانه از عدالت خواهی دست بردارد. مردم شرور ایران نمی توانند از این آب ماهی بگیرند. ایران و تمام ثروت مادی و معنوی آن متعلق به هر شهروند ایرانی است و ایرانیان برای احقاق حقوق خود و اعتراض به تخلفات حکومت نیازی به اجازه و چراغ سبز کسی ندارند. شهرت رسانه های بیگانه و سرپوش گذاشتن بر برخی ابله های بی آبرو داخلی فرقی نمی کند… مردم عدالت طلب هستند و مهسا امینی و امثال او را دختر خود می بینند و عکس العمل نسبت به این اتفاقات عجیب است. و ارزش های اسلامی را منعکس می کند و اگر کسانی که سکوت می کنند با چنین اتهاماتی مواجه شوند، ایرانیان و مردم از خود فاصله می گیرند. مردم متدین، خانواده های شهدا و ایثارگران و همه اقشار اجتماعی به این رویداد اعتراض کردند و نباید از این مهم غافل شد.

4- حداقل انتظار عموم از نهادها و افراد تصمیم‌گیر، بازنگری دقیق سیاست‌های مربوط به مسائل فرهنگی و دینی مانند حجاب و ارائه گزارشی معتبر و مستند از رویدادهای اخیر است. ، تا دیگر شاهد چنین حوادث ناگوار و شرایط سختی نباشیم، در این زمان ایران نباید چنین خسارات و تنشی را برای کشور به ارمغان آورد.

6565

دکمه بازگشت به بالا