عمومی

هنر ایجاد ارتباط با مخالفان

فقدان ارتباط منطقی و فقدان مهارت های ارتباطی با نسل جوان پرسشگر یکی از دلایل اصلی وضعیت کنونی است. مهارت ارتباط یکی از جنبه های مهم و اساسی ادبیات برای حل اختلاف بین دیدگاه ها و رویکردهایی است که گاه بحث برانگیز و گاه متناقض به نظر می رسند. مشکل از آنجا ناشی می‌شود که شرکت‌کنندگان در گفتگو معمولاً نمی‌خواهند یا نمی‌دانند که مشکلی در پشت دلایل ارائه شده برای وقوع شورش وجود دارد.

روانشناسی مکالمه و کسب مهارت های ارتباطی بر سه جنبه مهم تمرکز دارد: اول. درک و شناخت روشن و منصفانه موضوعات بحث برانگیز. دومین؛ هدایت و مدیریت وضعیت در فعالیت های تنش زدایی و سوم. پیش بینی زمان لقاح در صورت توافق یا عدم توافق و تشدید تنش ها. بنابراین تصور عبور از یک خیابان یک طرفه در چنین مواقعی غیرممکن است. اگر این راه چاره بود، هر از چند گاهی شاهد چنین شرایطی نبودیم.

مشکل این است که بخش مؤثر نگهبانان پرونده به دلایلی، عمدا یا ناخواسته، مهارت شروع گفتگو و ایجاد روابط با معترضان را از خود نشان نداده اند. این امر گاهی باعث شعله ور شدن تنش ها در مقاطع مختلف به خصوص در حال حاضر شده است. علاوه بر این، به‌جای ارائه ایده‌های قوی و مسالمت‌آمیز، تریبون‌هایی در اختیار عده‌ای قرار گرفته است که تنها سعی در سرکوب افکار مخالف و انتقادی دارند. آنها مهارت خود را در بازی با زبان و پرهیز از پرداختن به مشکل و یافتن راه حل خارج از موقعیت تنها با ادبیات پوچ و تحریک آمیز نشان می دهند. این روش در تمام تحولات گذشته ناکارآمدی خود را نشان داده است و ادامه آن نتایج یکسانی را به همراه خواهد داشت.

اهمیت نکته فوق این است که مسئولان باید به نحوه ارزیابی کارگران میدانی عرصه بی ثبات توسط مردم و عمدتاً مخاطبان توجه کنند. آیا این افراد از مشروعیت و دانش لازم برای تأثیرگذاری و تأثیرگذاری بر صحنه کنونی برای ایجاد صلح و تفاهم مشترک برخوردارند؟ یا خودشان عاملی هستند که تنش را تحریک و تشدید می کنند؟ برای متولیان امر مهم است که نگران رفتار کسانی باشند که منافع فعلی خود را به نفع روند صلح آینده سرمایه گذاری نمی کنند. برعکس با رفتارشان اوضاع را تشدید می کنند.

حتی در این مرحله، مؤمنان می توانند دو واکنش داشته باشند. نارضایتی از کمیت و کیفیت اعتراضات یا شیوه های ایجاد آن. رهبر انقلاب در سخنرانی روز دوشنبه (20 آنلاین 1401) بر وجه دوم تأکید کردند. نشان دادن وجود این مشکلات و بررسی راه حل آنها با مشارکت مردم. اگر بخواهیم از شرایط فعلی به شیوه ای مسالمت آمیز خارج شویم، قبل از هر چیز باید مهارت های لازم ارتباطی و گفتگو را فراهم کرد. علاوه بر این، مدیریت تالارها و گفتگوهای رسمی باید در اختیار افراد دارای ایده های قوی و پیشرفته و دارای مشروعیت لازم در مقابل مخاطبان قرار گیرد. ادعای راه های گذشته راه حل نیست.

6565

دکمه بازگشت به بالا