عمومی

هشدارها و آسیب‌های پرداخت یارانه‌های جدید

اعلام شد قیمت چهار محصول شامل مرغ، تخم مرغ، کره و لبنیات افزایش می یابد و هیچکس حق کشت سایر خدمات و محصولات را ندارد. من می خواهم توجه داشته باشم که یک تصمیم ساده در مورد این موضوع گرفته شد.
آیا به راحتی می توان پرسید که آیا یک محصول تخم مرغ یا مرغ ممکن است گران نشود؟ آیا ممکن است صنایع مرتبط با این موضوع قیمت محصولات مختلف را افزایش ندهند؟ یا هزینه های دیگر برای تولید، حمل و نقل، حمل و نقل، تعمیر این چهار نوع کالا، به ویژه برای کسانی که به مواد اولیه نیاز دارند؟ البته قیمت آنها نیز افزایش خواهد یافت. به خصوص که اکثر آنها توسط بخش خصوصی تولید می شوند. بنابراین آزادسازی این گونه قیمت ها که پرداخت و برگشت یارانه آن غیرممکن تلقی می شود، کار را برای اقشار مختلف به ویژه نیازمندان سخت می کند.

چیزی که ما واقعاً باید نگران آن باشیم این است که اکثر خانواده ها فرصت های شغلی کوچک سابق خود را در طول کرونا از دست دادند. بنابراین فشار بر این گروه ها بسیار بیشتر خواهد بود. اگر به تجربه قبلی چنین پرداخت هایی در کشور نگاه کنیم، مشخص می شود گروه هایی که بیشترین آسیب را از افزایش قیمت ها دیده اند، نیازمندان هستند.

در پایان دولت وعده پرداخت 400 هزار تنگه به ​​جای 300 هزار را داد. آیا تفاوتی بین این صد هزار روبل و هزینه های خانواده های نیازمند تحت پوشش یارانه وجود دارد؟ البته فکر می کنم به عنوان یک مددکار اجتماعی و یک شهروند پاسخ «نه» است. چون افزایش قیمت ها روی من هم تاثیر گذاشت. نکته مهم دیگر این است که نمی توانیم توسعه نرخ ارز را کنترل کنیم.

در آینده نزدیک که کانال 30 هزار نفری و تورم ناشی از چنین شرایطی باشد، مشکل به راحتی حل نخواهد شد. حداقل من نمی دانم با حمایت کدام متخصص چنین تصمیمی گرفته شده است؟ به عقیده نگارنده، این نوع یارانه فشار بر اقشار ضعیف را حتی افراد تحت پوشش سازمان های حمایتی را افزایش می دهد.

* چاپ شده در روزنامه «آرمان ملی» / شنبه 25 اردیبهشت 1401

دکمه بازگشت به بالا