عمومی

نگاهی دوباره به کتاب سمفونی مردگان عباس معروفی

برای یک نویسنده ایرانی در دهه بیست زندگی که بتواند چنین رمان طولانی و چندلایه ای بنویسد به این معناست که باید از ادبیات غنی و جایگاه واقعی و مهم نویسندگان قدرتمند آگاه باشد.

«سمفونی مردگان» در چهار لحظه به مسائل زیادی می پردازد. زندگی سنتی پدری شیطون و مهربان و مادری منفعل و بی آزار و روشنفکر جوانی که می خواهد در این محیط سنتی مدرن باشد و کتاب بخواند و پدری که کتاب هایش را می سوزاند تا آوارگی این پسر روشنفکر را توصیف کند. خانواده ای سنتی و دختری تنها از خانواده ای با کوه غم، فرزند دیوانه خانواده ای که توسط برادری دیگر کشته شد و دختری ارمنی که با فرهنگ دیگری در دل به این زندگی آمده است.

Symphony of the Dead خط زمانی خطی ندارد. روزگار پیچیده است قسمت ورود پاسبان ناز به سیاست برای من شیرین بود. معروفی را همه به عنوان یکی از شخصیت های معروف ادبیات مدرن می شناسند. چندین بار پرسیدم که اخیراً چه زمانی مریض شده ام. از همه دوستانم خواستم هنگام دعا برای بهبودی او دعا کنند. چنین افرادی ستون های جامعه هستند.

کتاب «سمفونی مردگان» در سال ۱۳۶۸ نوشته شده است. سال های گذشته یک بار در برلین به کتابفروشی او سر زدم. زنده باد مرد

نگاهی دوم به سمفونی مردگان عباس معروفی

دکمه بازگشت به بالا