استان ها

نهاد عمومی غیر دولتی یعنی دولت دخالتی در فوتبال ندارد

نقل قول از Citizen؛ آیا فدراسیون فوتبال باید دولتی باشد یا غیر دولتی؟ خصوصی است یا عمومی؟ آیا این مجموعه باید فقط یک سازمان غیر دولتی باشد؟ آیا دولت اجازه ندارد در امور این مجموعه کنترل یا مداخله کند؟ آیا فدراسیون فوتبال باید طبق قوانین فیفا و AFC یا جمهوری اسلامی ایران اداره شود؟ همه اینها بخشی از یک مسئله مهم دیرینه در فوتبال ایران است. اخیراً اصلاح قانون اساسی با دستور فیفا در دستور کار فدراسیون فوتبال قرار گرفت و بحث ها در این زمینه حتی بیشتر داغ شده است. سرانجام ، دو روز پیش در یک اطلاعیه رسمی اعلام شد که این گروه به عنوان یک سازمان غیر دولتی در منشور جدید فدراسیون فوتبال ثبت شده است. البته این موضوع باعث ایجاد معضل اساسی در جامعه فوتبال شده است. برخی مخالفند ، برخی موافقند ، اما قانون چه می گوید؟ آیا فیفا این قاعده را قبول نمی کند؟ برای بررسی قانونی این موضوعات ، با دکتر سید شریف حسینی ، عضو مجلس شورای اسلامی و عضو سابق هیئت مدیره نیروهای مسلح و رئیس کمیته فوتسال و فوتبال کمیسیون ورزش صحبت کردیم. مدیر حقوقی که کاملاً بر قوانین داخلی و فوتبال کنترل دارد و این تسلط را در اختیار دارد ، اظهار داشت که ماهیت یک فدراسیون فوتبال فقط به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی قابل ثبت است.

فدراسیون فوتبال رسما اعلام کرده است که این مجموعه در منشور جدید یک سازمان غیردولتی خواهد بود. این یک مسئله بحث برانگیز است. برخی معتقدند فیفا ممکن است قانون را تصویب نکند.
با توجه به بحث در فیفا ، ابتدا باید آنچه را که فیفا می پذیرد ، به خاطر بیاورم و این نتیجه مذاکرات و تعامل بین مسئولان فوتبال ایران و این نهاد است. در شرایط فعلی ، ما نباید تصوری در این باره داشته باشیم. اگر یاد بگیریم که برای منافع ملی فوتبال قوانین و مقررات بنویسیم ، اگر روابط بین المللی را برای فوتبال بدانیم ، باید از فوتبال برای منافع ملی استفاده کنیم نه برای ثبات خودمان. سپس این سردرگمی دیگر ظاهر نمی شود.
برخی منتقدین معتقدند استقلال فدراسیون فوتبال به همراه جامعه غیر دولتی نقض می شود. موافقید؟

این اظهارات توسط افرادی صورت می گیرد که کنترل کامل بر قوانین بین المللی و داخلی کشور ندارند. تا سال 1994 ، فدراسیون های ورزشی از جمله فوتبال تحت نظارت سازمان تربیت بدنی کاملاً دولتی اداره می شدند. اما در سال 1994 مطابق با سیاست کلی ماده 44 قانون اساسی در خصوص انتقال مواردی که قابل انتقال به افراد است و البته ما الزامات ، ساختار ، قوانین و مقررات فدراسیون ها را از کنفدراسیون های بین المللی و فدراسیون های جهانی تغییر دادیم. بنابراین ، فدراسیون ها ماهیت خود را از یک ساختار کاملاً دولتی به یک نهاد عمومی غیر دولتی تغییر دادند.

به طور کلی ، یک نهاد عمومی غیر دولتی چیست؟

طبق ماده 5 قانون حسابداری عمومی ، نهادها و سازمانهای عمومی غیردولتی واحدهای سازمانی خاصی هستند که توسط اشخاص یا اشخاص حقوقی غیردولتی با مجوز قانون برای انجام وظایف و وظایف عمومی ایجاد یا ایجاد می شوند. این نهادها هم اهداف غیر سیاسی دارند و هم غیر تجاری. یک مسئله حقوقی بسیار مهم در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد. نحوه شناسایی یک مسئله غیر دولتی.

آیا غیر دولت بودن به معنای عدم مداخله دولت است؟

قانون چنین می گوید مقررات مربوط به تأسیس و عملکرد سازمانهای غیردولتی ، مصوب قطعنامه مجلس ، سوء تفاهم ها را از بین می برد و به همه سؤالات پاسخ می دهد. در بند 2 ماده 1 این ماده: کلمه “غیر دولتی” بدین معنی است که دستگاههای دولتی در شکل گیری و مدیریت سازمان دخالت نمی کنند.
.
فیفا می گوید فدراسیون های عضو نباید تحت تأثیر دخالت های اشخاص ثالث یا دولت ها قرار گیرند و در این صورت ، آنها فوتبال را در آن کشورها متوقف می کنند. بنابراین یک سازمان غیر دولتی علیه فیفا نیست؟

اگر مذاکرات صادقانه ای صورت گیرد و واقعیت ها براساس منافع ملی فیفا باشد ، مشکلی ایجاد نمی شود. بحث برانگیز است که برخی از دوستان براساس منافع خودشان قوانینی را انتخاب کرده و نگران می شوند. مسئله اصلی حاکمیت قانون است و همانطور که اشاره کردید ، دولت و دولت در فعالیت های سازمان های غیر دولتی دخالت و مداخله ای ندارند. یعنی آنچه را که فیفا می خواهد در قوانین ایران انجام دهیم و انجام دهیم. این قانون وظیفه ورزش را برای خدمت به همه مردم یا عموم مردم تعریف می کند.

البته فیفا طبق قانون سوئیس نیز تنظیم می شود.

دقیقا. در کلیه منشورهای جهان ، موضوع ماهیت و قابلیت اطمینان فدراسیون را تعیین می کند. ماده 1 منشور فیفا براساس ماده 60 قانون اساسی فدرال سوئد است که بیان می کند که مطابق قوانین مدنی سوئد است. به هر حال ، این ماده قانون نشان می دهد که فیفا خود به قوانین مدنی کشورها احترام می گذارد و به هیچ فدراسیتی توصیه نمی کند که قوانین و مقرراتی را مغایر با قوانین و مقررات کشور بنویسد. آنها فدراسیون خواهند داشت ، اما دخالتی ندارند. فدراسیون همچنین موظف است کلیه قوانین قابل اجرا در کشور را رعایت کند.

آیا فدراسیون فوتبال ایران می تواند نام دیگری برای مقاله منشور دولت از یک سازمان غیر دولتی در نظر بگیرد؟

مشکلی نیست. آنها فقط می توانند بنویسند که این خصوصی است ، که غیرممکن بود. در سراسر جهان و در کشور ما اگر بگوییم فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران یک فدراسیون فرعی است و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است ، از طرف دیگر تعریف نهادها و شرکت های خصوصی مشخص خواهد بود. کلیه تقسیماتی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی اداره و متعلق به آنهاست ، برای سود و یا بدون قصد ایجاد سود فعالیت می کنند. در اینجا ما نمی خواهیم ساختار مؤسسات خصوصی را باز کنیم ، بلکه تمام کار آنها بصورت جداگانه اداره می شود. فدراسیون فوتبال هیچ سازمان ، اهداف و برنامه های فردی ندارد. در کجای جهان شاهد ثبت نام فدراسیون متعلق به همه اعضای جامعه فوتبال برای افراد و معدود افراد بوده اید؟ چنین چیزی غیرممکن است.

هنگامی که یک فدراسیون فوتبال نمی تواند دولتی یا خصوصی باشد ، یک سازمان غیر دولتی است. درست است؟

بله ، هنگام خواندن مقاله درباره انجمن ، هدف و جهت فعالیت های فدراسیون فوتبال برای موسسات عمومی غیر دولتی نوشته شده و با استقلال قانونی مطابقت دارد. این مؤسسات بیش از 50 درصد بودجه سالانه خود را از منابع غیر دولتی تأمین می کنند و من تأکید می کنم که آنها مسئول وظایف و خدمات عمومی هستند.

حال ، چرا می گوییم فدراسیون فقط چنین ساختاری خواهد داشت؟

زیرا همه ساله بودجه آن را از وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک دریافت می کند. از خدمات عمومی بهره مند می شود و بسیاری از امکانات دولتی متعلق به فدراسیون های استانی و تیم های فوتبال و حتی باشگاه ها است. مرکز ملی فوتبال و زمین تمرین کشور هم اکنون تحت کنترل فدراسیون فوتبال است. تقریباً همه استادیوم های ورزشی دولتی و مجهز به فوتبال هستند. وقتی یک فدراسیون فوتبال این بودجه و کمک های مالی اضافی را از بودجه دولت دریافت می کند ، به هیچ وجه نمی تواند ثبت شود و یک سازمان غیر دولتی است.

با این حال ، قانون 1390 که مورد قبول فیفا نیست ، بیان می دارد که ماده 1 یک حقوقی است که با سیاست های ورزشی و اصول یک فدراسیون نهادی غیر دولتی تعریف شده است. همچنین ، مطابق منشور المپیک و با در نظر گرفتن امور اسلامی و منافع ملی ، به عنوان بالاترین مقام صالح در زمینه فوتبال ، فوتسال و فوتبال ساحلی تأسیس شد و در این چارچوب ، قوانین مربوطه اعمال می شود.

همانطور که می دانید فیفا این قانون را نپذیرفت و خواستار تغییر آن شد. البته همین ماده قانون فعلی را می توان از منظر حقوقی مورد انتقاد قرار داد. اولین سؤالی که در مورد توافق با وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک وجود دارد این است که مشخص نیست سازمان های مردم نهاد با کدام یک از قوانین فعلی کشور سازگار با این دو سازمان دولتی هستند؟ این سطح از هماهنگی چیست؟ سؤال بعدی در مورد منشور المپیک ، اگر یک فدراسیون غیر دولتی است ، چگونه می تواند طبق قوانین منعقد شده مطابق منشور المپیک در کشور ما عمل کند؟ منشور المپیک چگونه می تواند در ایران حاکم شود؟ اگر فدراسیون خصوصی است ، چرا باید برای دریافت وجوه ، بودجه و تسهیلات از دولت با وزارت ورزش و دولت موافقت کند؟ چرا آنها باید با سازمانهای غیر دولتی (کمیته های ملی المپیک) هماهنگ شوند؟ ما تعهد خود را در مورد منشور فیفا مطابق با قانون مدنی سوئیس تأیید می کنیم. بنابراین منشور فدراسیون فوتبال باید به وضوح بیان کند که چه قانونی بر سازمان حاکم است. با توجه به توضیحات داده شده و وضعیت فعلی ، هر دو آقایان به درستی فدراسیون را به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی معرفی کردند و اگر به نفع ملی بود به راحتی می توانند از فیفا اجازه بگیرند.

46

دکمه بازگشت به بالا