جامعه و خانواده

مغفول ماندن دو سند فناوری اطلاعات در شهرداری تهران

رئیس کمیته هوشمندسازی شورای شهر تهران درباره اجرای دستورات هوشمندسازی شهر تهران در برنامه سوم توسعه اظهار نظر کرد.

علی اصغر قائمی در گفت وگو با خبرگزاری پرتال پارسی. برنامه سوم توسعه شهرداری تهران دو پیشنهاد در رابطه با به روز رسانی سیستم هوشمند شهرداری دارد: «براساس برنامه سوم توسعه، شهرداری تهران باید برنامه جامعی را صادر کند و در عین حال شهرداری تهران سند جامعی را تدوین کند. برنامه سوم توسعه شهر تهران. فناوری اطلاعات را معرفی و برای بررسی به شورای شهر بیاورد. .

وی با بیان اینکه شهرداری تهران هنوز این دو تکلیف را انجام نداده است، در پاسخ به سوال ادامه ارائه این اسناد به شورا گفت: برنامه سوم رو به اتمام است.

کائمی ادامه داد: امیدواریم این قضاوت ها در برنامه چهارم توسعه شهر تهران که در حال تدوین است بازگردد و ادامه پیدا کند.

به گزارش پرتال پارسی، بر اساس مفاد برنامه پنج ساله سوم توسعه مصوب شورای شهر تهران، قرار شد شهرداری تهران دو سند فوق را از سال 1397 تا 1391 به شورا ارائه کند. سیستم هوشمند

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا