عمومی

فرمان شاه سلطان در عزل کلانتر نایین به خاطر اعلام نارضایتی مردم

علاوه بر این، از کلانتری جدید خواست که با زیردستان خود روابط خوبی داشته باشد و اجازه ندهد که اوباش به مردم ظلم کنند. مباحث عدالت خواهانه در این قطعنامه جالب است. حالا نمی دانیم انجام می شود یا نه.

فرمان همایون شرف اجرا شد زیرا او توانسته بود آنلاین نورانی بینش حق و حقیقت زمین را همیشه بر زبان آورد. کافه رفاه فقرا و رعایا و آزادی فقرا و فقرا پس چه بسا در این هنگام استاد و زیردستان و صاحب بنیچه الکای نایین اعلام کرده باشند که میرزا عبدالباقی کلانتری آن شهر بوده است. انواع سوء استفاده ها، زورگویی ها و تجاوزات به آنها و از رفتار او راضی نیستند.و قبلاً به موجب احکامی، کلانتری شهر مذکور به اجداد نجابت و رفعت العلی که ولایت نظام میرزا ابوالبقاع بوده اند، بازگردانده شد. مشار ایلیا شخصیت بسیار خوبی دارد و توانایی و شایستگی های لازم برای سمت مذکور را دارد که از کلانتری او راضی و خوشحال هستند. ….بنا به درخواست اربابان و تابعین و مالکین بنیچه از ابتدای ایلان عیال کلانتری شهر مذکور به جناب عبدالباقی مذکور منتقل گردید. کافه اوجازا که از حسن خلق خود راضی و خشنود است، نوعی رفتار با زیردستان و ضعیفان دارد… نباید اجازه دهد که قدرتمندان به ضعیفان و زیردستان ظلم کنند و خواهد کرد. اگر بدی ها و احادیث را رد کند، مسلط می شود و رشد می کند.…. (احکام و چهره های صفوی و قاجاریه، کتابخانه ملک، 1398، ص 77-79)

6565

دکمه بازگشت به بالا