استان ها

ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی هرمزگان تغییر کرد/ تعطیلی پنجشنبه‌ها همچنان پابرجاست

محسن هکی نهاد، معاون توسعه مدیریت و منابع به گزارش پرتال پارسی استانداری هرمزگان وی گفت: با مجوز استانداری هرمزگان ساعت کار دستگاه های اجرایی، بانک ها، بیمه ها، شهرداری ها و نهادهای اجرایی دولتی از شنبه تا چهارشنبه 14 شهریور از ساعت 7:30 تا 15:30 تعیین می شود.

گفت موافق است استاندار هرمزگان وی افزود: واحدهای خدماتی، اورژانس و نوبت کاری، بزرگراه ها، بیمارستان ها، اورژانس، مراکز درمانی و امداد جاده ای و خدمات دولتی، مراکز انتظامی، شهرداری ها، آتش نشانی ها، شعب بانک ها دستورالعمل های فوق را رعایت می کنند. به طور معمول به فعالیت خود ادامه دهید.

دکمه بازگشت به بالا