عمومی

زلزله تهران و بحران‌های انسان ساز

شاید در شرایط کنونی کشورمان نوشتن درباره زلزله و عواقب آن برای بسیاری از مردم بی معنی باشد، اما فکر می کنم زمان مناسبی است که به این موضوع جدی توجه شود. در این روزگار می بینیم که بی توجهی به هشدارهای ساده و صریح برخی کارشناسان عواقبی را در کشور و جامعه به دنبال خواهد داشت. از این رو، عصر انکار، عصر بی علاقگی شدید است و این وضعیت کنونی کشور در خصوص زلزله و مدیریت صحیح آن است.

معمولاً بحران‌های طبیعی مانند زلزله و انفجارهای عمدی یا بحران‌های انسان‌ساز مانند اعتراض‌ها و شورش‌ها یا جابه‌جایی جمعیت با هم اتفاق نمی‌افتد (بحران چند خطر)! البته در ادبیات علمی حتی به چند مورد اشاره شده که منجر به فروپاشی حکومت های محلی شده است، مثلاً وضعیت مصر! علاوه بر این، باید توجه داشت که تجربه تاریخی کمی در ارزیابی شرایط سیاسی و پیامدهای زلزله های مهیب در شهرهای بزرگ وجود دارد. به طور کلی دو یا چند بلای طبیعی مانند زلزله، باران، سیل یا آتش سوزی در طول تاریخ مشاهده شده است که مشکلات مدیریت بحران را در جوامع دوچندان کرده است.

حال با توجه به وضعیت کشور و لرزه‌خیز بودن آن، شاید بد نباشد که از شرایط فعلی با دقیق‌تر شدن زلزله‌ها و پیامدهای احتمالی آن در مناطق شهری مانند تهران استفاده کنیم. برای مدیریت بحران و برنامه ریزی در شهرهای بزرگ کشور باید شرایط غیربحرانی در نظر گرفته شود تا خطرات احتمالی بلایایی مانند زلزله پیشاپیش کاهش یافته و غفلت از آنها متوقف شود.

مسائل نظم و امنیت، پیشگیری از غارت و جنایت، امداد، درمان و نجات… برای شهری مثل تهران در زمان وقوع زلزله بر اساس علم موجود امری اجتناب ناپذیر و احتمال وقوع است. چند جزئی! با چند جزئی بودن حوادث و بحران ها، شایسته است مدیران شهری به ویژه تهران، موضوع زلزله تهران را جدی تر و چندمولفه تر از گذشته بررسی کنند. بدون هیچ منطقی بگویم که تا به امروز از طرح رفع زلزله در کشورمان و حفظ جان و مال مردم بی بدیل و ثروت ملی کشور عزیزمان غفلت شده است.

زلزله بزرگ تهران بدون شک بزرگترین خسارت جانی و ویرانی شهر در تاریخ خواهد بود (30 سال است که این جمله را تکرار می کنم و هر روز به آن نزدیکتر می شویم) از زبان الکان خودم گفتم. ، شما آن را عاقلانه می گیرید

* کارشناس ارشد مهندسی سازه، زلزله و مدیریت بحران کشور، بنیانگذار مقاوم سازی و مدیریت بحران در ایران و مؤسس انجمن زبدگان شهر در کشور.

6565

دکمه بازگشت به بالا