عمومی

روزگار کرونایی و روز جهانی حقوق بشر

این رویداد همزمان با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط جامعه جهانی است ، به طوری که جوامع مختلف می توانند در این روز در حقوق و مسئولیت های انسانی خود تجدید نظر کنند ، وضعیت فعلی را بررسی کرده و اقدامات انجام شده در سال گذشته را مورد بررسی قرار دهند.

از آنجا که بسیاری از جوامع در مورد حقوق و مسئولیت های انسانی در این زمینه بحث می کنند ، لزوماً یک دیدگاه فرهنگی یا تعریفی از اعلامیه جهانی حقوق بشر و تفسیر لیبرال آن نیست ، بلکه افرادی با اعتقادات مختلف و سیستم های حقوقی است. همه در مورد آن صحبت می کنند و صحبت می کنند.

همزمان با بروز بحران تاج در جهان ، سازمان ملل متحد خواستار “بهبود روند بهبود با تمرکز بر حمایت از حقوق بشر در دوره های پس از بحران و پس از بحران” شده است. سازمان ملل به همه کشورها هشدار داده است که موفقیت در این مسیر با اقدامات گاه به گاه حاصل نخواهد شد ، بلکه ما باید برای محافظت از حقوق بشر با هم همکاری کنیم.

* منتشر شده در کانال تلگرامی نویسنده

دکمه بازگشت به بالا