عمومی

خدمات درمانی تامین اجتماعی در استان بوشهر باید افزایش یابد – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش آنلاین ، عبدالکریم گراوند عصر شنبه با مسئولان تأمین اجتماعی بوشهر ملاقات کرد: بوشهر از نظر سازمان تأمین اجتماعی از اعتبار بالایی برخوردار است و باید با وی برخورد خوبی شود.

وی گفت: “با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از درآمد سازمان تأمین اجتماعی از بوشهر تأمین می شود ، بنابراین باید ظرفیت پزشکی تأمین اجتماعی در بوشهر افزایش یابد.”

استاندار بوشهر خواستار بهبود زیرساخت های پزشکی تأمین اجتماعی استان بوشهر شد و تأکید کرد: برای تأمین نیروی انسانی و کادر متخصص بیمارستان ها و مراکز درمانی تأمین اجتماعی استان بوشهر اقدامات لازم انجام شود.

وی جنوب فارس را یکی از مهمترین فرصتهای استان دانست و خاطرنشان کرد: این منطقه مهم صنعتی نقش موثری در افزایش درآمدهای تأمین اجتماعی داشت و با راه اندازی شمال ایران ، این موضوع مهم افزایش می یابد.

با بیان اینکه کارآیی و خدمات رسانی و تأمین نیازهای مردم مهمترین ویژگی انتصاب مدیران در زمینه های مختلف است ، انتصاب مدیران بر اساس تأثیر آنها است.

وی با بیان اینکه تأمین اجتماعی تفاوت زیادی در افزایش حقوق کارمندان به ویژه بازنشستگان ایجاد کرده است ، خاطرنشان کرد: بیشتر کارمندان این شرکت تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند و این تغییر دستمزد باعث افتخار است.

استاندار بوشهر نگاهی به افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی از نظر اقتصادی و زندگی اقشار متوسط ​​و ضعیف جامعه انداخت و گفت: با افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی ، وضعیت اقتصادی برای آنها مساعد است.

دکمه بازگشت به بالا