عمومی

خبرنگاران و دیده‌بانی اجتماعی – پرتال پارسی

این عنوان از نویسندگان و کسانی که به اخلاق علمی لازم برای نگارش و روزنامه نگاری خود پایبند هستند تشکر می کند ، من به همه روزنامه نگاران محترم روزنامه “آرمان” و سایر روزنامه نگاران عزیز ایران زامین به خاطر مسئولیت ، قدرت و وفاداری خود تبریک می گویم. انتشار به موقع اخبار و شجاعت آنها در پاسخ به درخواست ها و در برخی موارد هزینه های روزنامه نگاران و رسانه ها. اما آنچه من در مورد آن صحبت می کنم کنترل اجتماعی و نقش خبرنگاران در این زمینه است.

از آنجا که شعار سال 1999 انجمن کارگران اجتماعی ایران کار اجتماعی و کنترل اجتماعی است ، یکی از زمینه هایی که می تواند نقش بسیار مهمی و مؤثر در کنترل اجتماعی داشته باشد ، روزنامه نگاران عزیز هستند. موضوع نظارت اجتماعی یک رویکرد میان رشته ای ، بین رشته ای و چند ملیتی است ، بنابراین لازم است از هر فرصتی برای ارتقاء کنترل اجتماعی استفاده شود.

البته رسانه ها و روزنامه نگاران می توانند یکی از بهترین گزینه ها در این زمینه باشند. خبرنگاران اجتماعی در قالب مشاهدات اجتماعی می توانند آنچه را که در جامعه و حتی در جامعه اتفاق می افتد مشاهده کنند ، با توجه به تعامل روزنامه نگاران با متخصصان در زمینه های مختلف از جمله حوزه اجتماعی ، این مشاهده اجتماعی می تواند به ارزیابی نیازهای ملی منجر شود. کمک در سطح ملی و محلی. حتی در سطح بین المللی ، ما موضوعات مشترکی داریم که روزنامه نگاران را نگران می کند و هیچ مرزی نمی شناسد. البته انتظار می رود که در زمینه نظارت اجتماعی ، به همراه اشراف روزنامه نگاران درباره موضوعات موضوعی ، اشرافی که سیاست را در حوزه اجتماعی دنبال می کند ، بتوانند مطالبه کرده و حساسیت ایجاد کنند.

نظارت اجتماعی همچنین زمینه تحقیق را تقویت می کند و مسئولان را مسئول مسئولیت های خود در حوزه اجتماعی می داند. بنابراین ، در زمینه کار اجتماعی ، ما از توانایی روزنامه نگاران اجتماعی برای نظارت و کمک به تحقق حقوق شهروندان ، به ویژه آنهایی که نیازهای ویژه ای برای بهبود شاخص های بهداشت و زندگی اجتماعی دارند ، پشتیبانی می کنیم ، نظارت اجتماعی همچنان یک کار مهم محسوب می شود. با تقویت نظارت اجتماعی در رسانه و روزنامه نگاری ، می توانیم جامعه ای فعال تر ایجاد کنیم ، می توانیم جامعه ای داشته باشیم که مردم دارای صدا باشند و مشکلات و نیازها را ببینند.

یک جامعه روزنامه نگاری داشته باشید که از آنچه در جامعه اتفاق می افتد ، خلاقیت و نوآوری آنها و توانایی رسیدگی به موضوعات اجتماعی را باز دارد تا بتوانید به عنوان یک سرپرست اجتماعی مشکلات ، اقدامات و وقایع موجود در جامعه را به وضوح مشاهده کنید. مردم باید به زبانی فکر کنند که همه بتوانند آن را درک کنند ، و اگر محیط کنترل اجتماعی را در روزنامه نگاری تقویت کنیم ، به نظر می رسد که به شفافیت و سلامت اداری کمک می کند.

به یاد دارم که در یکی از جلسات سازمان های مردم نهاد با رئیس جمهور و کابینه وزیران ، من با استفاده از فرصت های سازمان های مردم نهاد و رسانه ها ، مکانی برای نظرسنجی ، نظارت و نظرسنجی در افکار عمومی ارائه دادم. من معتقدم که روزنامه نگاران می توانند کمک شایانی و خوب برای رصد اجتماعی در جامعه ، برای شفافیت و سلامت ، افزایش و بهبود مسئولیت پذیری ، برای نظارت بر اوضاع در حوزه اجتماعی و تقاضا در حوزه اجتماعی نمایند.

* رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

دکمه بازگشت به بالا