عمومی

حقگزاری و سپاسداری از استاد سید مهدی شجاعی

اگر از آن ده نفر فقط پنج نفر را نام می بردم، نام او را نیز به آن پنج نفر اضافه می کردم. او صاحب آثار ارزشمند بسیاری در هر زمینه ای است، از شعر و داستان گرفته تا فیلمنامه و نمایشنامه، از مطبوعات تا نشر کتاب و… که هر کدام در جای خود محفوظ مانده و گاه بسیار تاثیرگذار و مرتبط می شوند. تجربه با او در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان [و انتشارات برگ] و مجموعه نیستان و سرمایه گذاری های مشترک مختلف بخش مهمی از زندگی حرفه ای من بوده است.

نه تنها آثار پاک نشدنی قلم سبز او، بلکه ثمره رهبری او در عرصه های مختلف فرهنگی، نسل نویسندگان و هنرمندان و آثار و محصولات ادبی و هنری که رگه هایی از آن در بسیاری از فعالیت ها و رویدادهای فرهنگی منعکس شده است.

اما علاوه بر همه اینها، قدردانی و قدردانی من از او به نگاه متفاوت و اشتیاق او به کتاب بستگی دارد که در آستانۀ وفاداری و عشق به خانواده در خلق آثار ادبی است. کشتی سقوط کرد “یا” خورشید با حجاب “” می توانید ببینید. بگذارید قلم سبز مقدار زیادی غذا داشته باشد.

با تشکر و قدردانی از استاد سید مهدی شجاعی

دکمه بازگشت به بالا