عمومی

جریمه هر سانتی متر موی زنان چقدر است؟

وی در ادامه افزود: پس از آسیب شناسی که در مورد قانون انجام داده ایم، به این دو سوال می رسیم که چرا باید جرم را تعریف کنیم و چرا جرم را ذکر نکنیم، عمده ادعای ایشان در مورد آسیب شناسی قانون است! کدام قانون مشخص نشده است و اگر منظورشان قانون، قانون اعدام کیفری است، باید به این سؤالات پاسخ دهند که آسیب شناسی حقوقی را بر اساس چه قضاوت و بیانی اصلی، از کدام یک از اصول اداری حقوق جزا استفاده کرده اند. . به عنوان ملاک در تعریف کلمه جرم و تبدیل آن به تخلف اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تفسیر به نفع متهم، اصل تفسیر مضیق از قوانین کیفری و…؟

سخنان و سخنان ایشان از آن جهت قابل تأمل است که هیچ یک از منابع فقهی شرعی به گفته ایشان قاعده و قاعده ای برای جرم انگاری عدم رعایت حجاب در پرتو رأی رایج ندارند. از فقهای امامیه با اعتقاد به تکلیف بودن حجاب و ترک آن، تکلیف را جرم نمی‌دانستند و از عذاب اخروی ترک تکلیف نمی‌گفتند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، از ایجاد حکم و تکلیف مجازات شهروندان صحبت می کند، هیچ یک از مبانی فقهی چنین قاعده ای و حتی تصمیمی مبنی بر موجه وجود آن نداشته است. در تعیین اختیارات و وظایف قانونی چنین نهادی، اعمال جریمه برای شهروندان و الزام آنها به اجرای دستورات این ستاد، از شرایط نامحسوس موجود در آن است.

علیرغم بحث های ناشی از تعریف محدوده اختیارات و وظایف ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر و موضوعات اصلی این ستاد و تکالیف شرعی مورد بحث این ستاد، موضوع اصلی در بند حجاب است. سند قانونی مجازات افراد بی حجاب ذکر شده است که با وجود اختلاف نظر ناشی از تفسیر فعل ممنوع و مصادیق ذکر شده در این عنوان مجرمانه، در ماده 638 ق.م.ا. به تشریفات دادرسی مندرج در قوانین که لازمه رسیدگی به این گونه اتهامات است، لذا مسلمان باید رسیدگی کند و تصویب کلیه اصول به بهانه نادیده گرفته شدن غیرممکن و مؤثرتر، ناقض ضرورت است. عناصر آن را بررسی کنید فعالیت مجرمانه توسط یک جنایتکار!!

به گزارش خبرگزاری «پرتال پارسی»، هاشمی گلپایگانی در توجیه این تغییر ساختاری گفت: طبق قانون، فرد باحجاب جرم شناخته می شود، یعنی پلیس باید این فرد را دستگیر و پرونده تشکیل دهد. باید محاکمه شود و در نهایت محاکمه و مجازات شود، اما در حال حاضر این مشکل قابل اجرا نیست… می گوید: چرا باید جرم را تعریف کنیم، چرا آن را تخلف نمی نامیم؟ مثلا اگر چراغ قرمز بزنید، کمربند عفاف نپوشید، حجاب نکنید، جریمه می شوید، اگر چند بار تکرار کنید، اخطار می گیرید. ای کاش آقای رئیس جمهور نحوه وصول جریمه و ثبت اخطاریه را برای شهروندان توضیح می داد، اگر انتقاد ایشان از روند قضایی منجر به چنین پیشنهادی شد، تشریفات و جریمه هایی که منجر به پرداخت جریمه می شود را بیشتر توضیح می دادند. دستور عملی این طرح برای دریافت جریمه نیازی به تشکیل پرونده نیست کدام ارگان حق بررسی وقوع تخلف را دارد ارتباط بین میزان جریمه و میزان حجاب چگونه تعیین می شود ؟ چی؟ روند وصول جریمه؟

با وجود پرسش ها و ابهامات فراوان و مغایرت مقایسه الزام به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی با الزام به رعایت حجاب، ابتدا باید توجه داشت که در قانون برای واژه «بی حجابی» پیش بینی نشده است. عبارت بی حجاب شرعی به صراحت بیان شده است ثانیاً تخلف مستند است قوانین راهنمایی و رانندگی قوانین راهنمایی و رانندگی است که وظایف شهروندان را به وضوح مشخص می کند. موضوع اصلی در شاخه حجاب بدحجابی/بی حجابی/حجاب شرعی و غیره است. همه اصول باید در تفسیر و تعریف عباراتی مانند حاکم بر حقوق شهروندی، اصول قانون اساسی و منابع شریعت.

آنچه در طرح و اندیشه او مد نظر است، صوری بودن محکومیت مرتکب فعل ممنوع و اعتراض و انتقاد از دادرسی است، زیرا این تشریفات جدی تلقی می شود و بنابراین بهتر است جرم را جرم دانست. تخلفات و جزای نقدی برای افراد غافل از آنجایی که دلیل اصلی وجود این روند، حقوق دفاعی متهم است، از نظر آنها، فرض بر این است که هرکسی می تواند به دلیل عدم نیاز به تشریفات وارد دادگاه شود. به دلیل بی حجابی محاکمه می شود!!جایگاه قاضی در چنین سناریویی نامشخص است، دادستان، دفاع، قوانین شکلی و ماهوی کجا هستند؟بالاخره اگر هدف فقط مجازات باشد. اگر متهم به بی حجابی بدون گوش دادن به دفاعیات شود، می توان پیشنهادات بهتری ارائه کرد، مانند نصب کارت خوان هایی با طرح بندی مشخص در خارج.

وکیل-شیراز

ماده 16 قانون حمایت از امر به معروف و نهی از منکر: اختیارات ستاد را تعریف می کند: به اصطلاح ستاد در این قانون به عنوان ستاد امر به معروف و نهی از منکر تعریف شده است. ; وظایف زیر را بر عهده دارد: 1- تعیین خط مشی ها و رهنمودهای اصلی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و پیشگیری از منکر و ارائه آن به مراجع ذیربط. 2- تبادل اطلاعات و نظرات برای شکل گیری سیاست های امر به معروف و نهی از منکر 3- آسیب شناسی و ریشه یابی علل ترک و منکر 4- شناسایی الگوهای رفتاری 5- ایجاد شرایط برای همه. – مشارکت مردم، دستگاه های اجرایی و رسانه های گروهی در امور عمومی مربوط به امر به معروف و نهی از منکر. – تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه 8- آموزش و تحقیق و پژوهش در زمینه پیشگیری از امر به معروف و نهی از منکر و ترویج فرهنگ آن 9- شناسایی فرصت ها و کمک به تشکیل جمعیت و سازمان های فعال 10- حمایت همه جانبه از امر به معروف. و اقدامات شرور حقوقی ممتنعین 11- نظارت بر تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با وظایف ستاد در خصوص اجرای مصوبات فرهنگ عفاف و پوشش حجاب 12. – گزارش سالیانه به مقام معظم رهبری و سه گانه مقامات و مردم

دکمه بازگشت به بالا