عمومی

تفتیش بدنی در اماکن قضایی چرا؟

چرا در صحن جستجو می کنید؟

چندین سال ، در مراحل اولیه دادرسی ، یعنی هنگام ورود به دادگاهها و دادگاهها و کلیه دستگاههای قضایی ، همه شهروندان مجبورند موارد شخصی خود را چک و بازرسی کنند و کلمات “امنیت و نظم عمومی” را تکرار کنند. به نظر نمی رسد شهروندان و حقوقدانان به انتقادات گوش می دهند.

به گزارش پرتال پارسی ، وحید گاسمی وکیل دادگستری ادامه داد روزنامه شرقی وی نوشت: در هزاره سوم ، هرچه مردم از حقوق خود آگاه تر و آگاه تر می شدند که هر روز حقوق جدید به آنها اعطا می شود ، بحث در مورد اصل منع معاینه جسمی عجیب تر به نظر می رسید. این جستجو در سال 1990 آغاز شد كه معاون وزیر دادگستری استان تهران وكلا را در ورودی های دادگاه بررسی كرد و نامه ای را برای مصادره تلفن همراه صادر كرد. البته در این بخش به استفاده از وسایل الکترونیکی برای معاینه فیزیکی مشتریان پس از رعایت اصول امنیتی متناسب با ماهیت اخلاقی ، شرعی و قانونی معاینه و معاینه بدنی شهروندان می پردازیم. اما در واقع هرگز این اتفاق نیفتاد. بخش های اخیر رئیس افتخاری قوه قضاییه ، یعنی ماده 12 دستورالعمل حمایت از عزت و ارزش های انسانی در دادگستری و بند 5 بخش “احترام ، کرامت و شفافیت قراردادهای مالی طرفداری” ، ممنوعیت معاینه فیزیکی بدون تجهیزات الکترونیکی است. در اوایل ابتلا به بیماری عروق ویروس کرونا قلب ، بسیاری از دادگاهها به اصل درک خطرات نقض فاصله اجتماعی و جستجوی جسمی (ممنوعیت معاینه فیزیکی) بازگشتند ، اما متأسفانه برخی دادگاه ها بدون رعایت پروتکل های بهداشتی ، معاینات جسمی را انجام می دهند. مشتری در معرض خطر است. کارمندان قضایی ، که اساس اخلاق اسلامی را تشکیل می دهند ، به مسئولیت های خود توجه می کنند. یعنی حفظ زندگی مهم است و منعکس کننده اصلی ترین دغدغه قانون ، حقوق بشر و احترام است و آنها همیشه باید تهدید کنند که فلسفه دستگاه قضایی حمایت از زندگی ، مال و حقوق مربوط است: دستگاه قضایی مانند همه حقوق از جمله حقوق ساخته شده است. سلامتی ، حق زندگی و غیره باید تضمین شود

در عین حال ، باید توجه داشت كه فساد در دوره عدالت مورد حمله قرار می گیرد ، وقتی تلاش های زیادی برای مبارزه با فساد صورت می گیرد. از آنجا که فساد زندگی ، مال و حقوق را هدر می دهد احترام به کرامت انسانی ، کرامت انسانی و زندگی حداقل در این روزها می خواهد از معاینه جسمی مشتریان خودداری کند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا