جامعه و خانواده

تأمین ۷۷ هزار تبلت ویژه دانش‌آموزان کم برخوردار

به دنبال امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان آموزش ویژه و استانهای خراسان جنوبی ، آذربایجان شرقی و مرکزی در مورد تهیه “تبلت برای دانش آموزان با نیازهای ویژه” ، 77763 قرص برای دانش آموزان با نیازهای ویژه صادر می شود.

به گزارش پرتال پارسی در جلسه هیئت مدیره سازمان آموزش ویژه با مشارکت وزارت آموزش و پرورش تفاهم نامه همکاری در زمینه تهیه 77763 تبلت به دانش آموزان بی بضاعت در استانهای خراسان آذربایجان شرقی ، خراسان جنوبی و مرکزی و استانداران و منابع داخلی استان

بر اساس این گزارش؛ سید جواد حسینی در این نشست با بیان اینکه علی رغم همه روش های تدریس ، روش اصلی ، منصفانه و با کیفیت استفاده از آموزش مجازی و یک شبکه شاد است ، افزود: بیش از 2.5 میلیون دانش آموز از هر دستگاه هوشمندی بدون آموزش به آموزش و راهنمایی دسترسی دارند. این طرح به منظور تهیه تجهیزات آموزشی فکری برای این گروه از دانشجویان اجرا شد.

وی گفت: “این طرح باید تمام منابع عمومی ، عمومی و مردمی ، صندوق های حمایت و خیریه ها را برای تهیه این تجهیزات به دانشجویان بی بضاعت بسیج کند.”

به گفته معاون وزیر ، بیش از 92000 دانش آموز از 1.2 میلیون دانش آموز در استان های آذربایجان شرقی ، خراسان جنوبی و خراسان مرکزی فاقد وسایل کمک آموزشی هوشمند هستند و 77،763 دانش آموز ، 85٪ دانش آموزان بی بضاعت در این استان ها فاقد تجهیزات یادگیری فکری هستند. .

به گفته مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش؛ باید توجه داشت؛ طبق برنامه و تفاهم نامه های معاون وزیر به امضای استانداران آذربایجان شرقی ، خراسان جنوبی و مرکزی ، نیمی از 57734 قرص مورد نیاز دانشجویان در آذربایجان شرقی ، نیمی از 18292 قرص در خراسان جنوبی و نیمی از 2000 قرص مورد نیاز دانشجویان در استان مرکزی با دستورالعمل های اهداکنندگان و دستگاههای اجرایی و نیمی دیگر از طریق منابع داخلی استانداران و استانها.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا