جامعه و خانواده

بسته جدید نوسازی مسکن رسید/ تا دو طبقه اضافه و کاربری انتفاعی در همکف

معاون وزیر راه و شهرسازی از سیاست و آیین‌نامه‌ای برای مشوق‌های فیزیکی که شامل نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری است، خبر داد و گفت: تسهیل پارکینگ، انبوه و نما، ایجاد یک یا دو طبقه تشویقی و کاربری‌های بهینه در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری. طبقه همکف با ارائه مشوق هایی از جمله شرایطی که جذابیت سرمایه گذاری را افزایش می دهد، از مشاغل داخلی حمایت کند.

محمد آیینی در گفت وگو با خبرنگار پرتال پارسی، اظهار کرد: شورای عالی معماری و شهرسازی ایران سیاست ها و مشوق های فیزیکی برای نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهر را تصویب کرده است. ایران.

وی افزود: این بسته شامل چهار مجموعه مشوق برای جذابیت بیشتر سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد بود که از آن جمله می‌توان به ایجاد پارکینگ در مکان‌های مناسب در بافت‌های فرسوده برای جبران کمبود پارکینگ، پیش‌بینی موفقیت اشاره کرد. در لایه اول برای ساده سازی وضعیت جرم استفاده می شود و حداکثر نوع یک لایه محرک را نسبت به چگالی مجاز می دهد.

حمایت از مشاغل خانگی در بافت فرسوده

عیانی تصریح کرد: این امتیازات به چهار گروه با ویژگی ها و شرایط متفاوت تقسیم می شوند. گروه اول شامل «بازآفرینی پیچیده در مقیاس بلوک شهری» است. در این مقاله به مشاغل خانگی پرداخته شده است. به این ترتیب، باید بخشی از خدمات سرانه مورد نیاز جمعیتی را که بار بیش از حد نیاز دارند، فراهم کند و در عین حال از کسب و کارهای داخلی و محلی که از طریق اسکان زمین با محله ادغام می شوند، حمایت می کند و خدمات محله را ارتقا و بهبود می بخشد. ، کیفیت فضاهای عمومی و فضای سبز در محله.

وی ادامه داد: سه گروه باقیمانده «نوسازی در مقیاس محورهای اصلی محله»، «نوسازی در عمق بافت فرسوده شهری» و «نوسازی قطعات غیرکلکسیونی» هستند و دارای مشوق و ضوابط هستند. در تمام این گروه ها گنجانده شده است. به عنوان مثال برای گروه سوم همزمان با دادن لایه تشویقی شرایطی مانند حد تفکیک و مجاورت محل به گذری با عرض حداقل 6 متر نیز در نظر گرفته شد. به این معنی که در صورت عدم احراز شرایط، اقدامات تشویقی انجام نخواهد شد.

به گفته عیانی، بر اساس بند اول این مصوبه، تراکم تشویقی این مصوبه به بخش‌ها یا مناطقی که سرانه خدمات عمومی حداقل به اندازه کافی ارائه نشده است، تعلق نمی‌گیرد. بلوک های شهری که سرانه خدمات عمومی را در سه ماهه ارائه می کنند از شمول این بند مستثنی هستند.

این مزیت ها شامل زمینه های تاریخی نمی شود

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه این مشوق ها صرفاً در محدوده بافت فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب است و هرگونه مداخله در بافت تاریخی مصوب مشمول مقررات قانونی خاص است، افزود: بهسازی بافت فرسوده. مختص هر شهر (در صورت لزوم) خط مشی این مصوبه و در چارچوب ضوابط و مطابق با ساختار طرح جامع و شرایط خاص شهر مربوطه تدوین و تصویب می شود. فهرست موارد غیر مشمول کمیسیون ماده 5 این شهرستان (سرفصل بند 1).

وی تاکید کرد: چارچوب تدوین ضوابط و مقررات نوسازی محله ای بافت فرسوده و ناکارآمد شهری در طرح های جامع و تفصیلی آتی با همکاری معاونت شهرسازی و معماری شرکت نوسازی شهری ایران تدوین و به تصویب مقام معظم رهبری رسید. شوراي شهرسازي و معماري پس از ارائه و تصويب كميته فني به دبير اين شورا به مراجع ذيربط ابلاغ مي شود.

به گفته عیانی، شهرداری ها بر اساس قانون موظف هستند برای جبران کمبود پارکینگ های مسکونی، پارکینگ های مجاور را در مکان های مناسب در بافت های فرسوده در نظر بگیرند. در این راستا نقشه مکان پارکینگ های مذکور به تصویب کمیسیون ماده 5 می رسد.

معاون وزیر راه و شهرسازی رعایت مقررات حفاظت غیرعامل و مقررات ملی ساختمان در خصوص حداقل عرض معابر را الزامی دانست و بر سرانه ارائه خدمات مسکن (به استثنای مناطق سبز) در مناطق فرسوده تاکید کرد. ساخت سازه های مشمول این قوانین توسط ساخت و ساز انجام می شود، طبقات مجاز هستند.

آئینی گفت: شرکت نوسازی شهری با همکاری شهرداری ها هر شش ماه یکبار گزارش دوره ای از پیشرفت این مصوبه را به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه می کند.

برای یک PDF کامل از سیاست ها و مقررات تحریک فیزیکی که نوسازی محله در بافت شهری فرسوده و ناکارآمد را پوشش می دهد. اینجا کلیک کنید روی.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا