استان ها

برگزاری ۳۰ دوره آموزشی ویژه مجریان و بهره‌برداران منابع طبیعی شهرستان سمنان

به گزارش خبرگزاری پرتال پارسی استان سمنان ، معصومه منظمی گفت: با توجه به سیاست ها و اهداف سازمان مدیریت جنگل ، زمین و آب که حداکثر مشارکت مردم به ویژه مدیران و کاربران منابع طبیعی در حفاظت ، ترمیم ، توسعه و استفاده از منابع طبیعی است. این سازمان باید فرهنگ سازی کند ، ارتباط م effectiveثر با ذینفعان برقرار کند و از طریق آموزش دانش علمی و سنتی را منتقل کند.

وی افزود: براساس تقویم آموزشی تهیه شده توسط سازمان مدیریت جنگل ها ، مراتع و حوزه های آب و اداره منابع طبیعی و مدیریت آب سمن ، برای دستیابی به این هدف و با در نظر گرفتن نیازهای استفاده کنندگان شهری ، مناطق جنگل ، مرتع ، آب و بیابان آموزش داده شد. ، حفاظت ، حمایت ، ارتقا and و آموزش منابع طبیعی در عمل انجام می شود.

منظمی: “این دوره ها شامل کاشت ، جمع آوری و نگهداری بذر ، جنگل کاری ، آشنایی با اصول توسعه جنگل اقتصادی با گونه های جنگلی سازگار ، ساخت و نگهداری پارک های روستایی و برنامه های مدیریت مراتع است. ، تبدیل چمنزارهای کم بازده به علوفه ، دانش بیمه مراتع ، کنترل فاضلاب در مناطق کویری ، مدیریت مرتع ، نقش اهداکنندگان منابع آب در مدیریت پایدار منابع طبیعی ، آموزش حوضه های آب واجد شرایط ، آموزش مکانیک های سبک ساختاری ، آموزش حوضچه های آب بیولوژیکی ، کاشت درخت بادام ، نقش سازمان های تخصصی منابع طبیعی (تعاونی ها ، اتحادیه های کارگری ، اتحادیه های کارگری در حفاظت از منابع طبیعی) ، نقش سفیران انفال ، فرهنگ منابع طبیعی ، طبیعی نقش زندگی جایگزین در مدیریت منابع ، شرکای طبیعت و نقش آنها در مدیریت پایدار منابع طبیعی ، سازماندهی در روستاها و جوامع محلی ، مهارت در مدیریت منابع طبیعی و آب ، دانش و روش های محلی را ارتقا می دهد. مشارکت سنتی در حفاظت و نوسازی M او در مورد منابع طبیعی و آشنایی با قوانین و مقررات منابع طبیعی صحبت کرد.

وی گفت: “جامعه هدف این دوره های آموزشی صاحبان مراتع و استفاده کنندگان از منابع طبیعی ، محیط بانان ، دهیاران و شوراهای اسلامی روستا ، سازمان ها و سازمان های غیردولتی هستند و این دوره ها یک سرمایه گذاری پربازده در زمینه حفاظت ، توسعه و علاقه است.” استفاده بهینه از منابع طبیعی و افزایش دانش بهره برداران و استفاده کنندگان از منابع طبیعی و به منظور افزایش ظرفیت جامعه محلی طراحی شده است.

وی با بیان پیشرفت حرفه ای مجریان و مجریان پروژه ادامه داد: این آموزش ها با هدف ارتقا مهارت های فنی و مدیریتی مجریان و مجریان پروژه انجام می شود و به متقاضیان توصیه می شود برای افزایش بهره وری در این دوره ها شرکت کنند.

46

دکمه بازگشت به بالا