عمومی

ایران و چالشهای اقلیم و محیطی آن

یعنی جمعیت زیر 36 سال ایران تقریباً 36 میلیون نفر است. بر اساس هرم جمعیتی محاسبه شده در سال 2019، بیشترین تراکم در هرم جمعیت در حال حاضر برای گروه سنی 26 تا 36 سال است.

جمعیت بین 20 تا 36 سال (2001-2015) حدود 17 میلیون نفر است. حدود 4.95 میلیون نفر (حدود 5 میلیون نفر، حدود 29 درصد) بیکار هستند. در فاصله سال های 1381 تا 1401 جمعیت کشور حدود 19 میلیون نفر افزایش یافت. (نوزادان تا بیست سال).

در سال های 1375-1375 حدود 4 میلیون نفر و در سال های 1385-1395 حدود 10 میلیون نفر و در سال های 1396-1401 حدود 4 میلیون نفر (یکی از موسسات آموزش عالی) به جمعیت تحصیل کرده پیوستند. بنابراین طی 26 سال گذشته، نزدیک به 18 میلیون جوان از یکی از موسسات آموزش عالی ایران مدرک دانشگاهی گرفته اند.

توسعه تلفن همراه و استفاده از تلفن همراه از حدود سال 1375 در ایران آغاز شد و استفاده جهانی از اینترنت و اینترنت همراه به تدریج از حدود سال 1380 صورت گرفت.

بیشتر استفاده کنندگان از وسایل ارتباطی جدید و مدرن، همان جوانان زیر 40 سال هستند (حدود 45 میلیون نفر از کل جمعیت 85 میلیون کشور در سال 1401، 53 درصد از کل جمعیت). از حدود سال 1400 اکثریت جمعیت ایران بعد از انقلاب متولد شدند. جمعیت بین 20 تا 40 سال این کشور حدود 26 میلیون نفر و جمعیت بین 20 تا 30 سال حدود 12 میلیون نفر تخمین زده می شود.

خواسته ها و باورهای این جمعیت جوان توسط رسانه های مختلف – و اغلب در طول آموزش غیررسمی – توسط جمعیت بالای 40 سال کشور شکل گرفته و همچنان شکل می گیرد. انتظارات این افراد و انتظارات آنها و نحوه متقاعد کردن آنها به طور طبیعی متفاوت است.

در فاصله سال های 1377 تا 1401 حدود 25 میلیون ایرانی به داخل کشور مهاجرت کردند و حدود 70 درصد آنها از روستا به شهر کوچ کردند. ایران در این مدت بدترین خشکسالی 50 سال اخیر را تجربه کرد. خشک شدن بیشتر دریاچه های داخلی ایران و کاهش شدید آب های زیرزمینی نیز مربوط به این زمان است. در همین بازه زمانی، نارضایتی جمعیتی در شهرهایی که مبدأ یا مقصد طرح‌های انتقال آب بوده‌اند گزارش شده است. به عبارت دیگر در شهرها و شهرک های جدید با جمعیت جدیدی مواجه هستیم که حدود 18 میلیون نفر از آنها در 26 سال گذشته در شهرها یا حاشیه شهرها ساکن شده اند. تخمین زده می شود که در ایران حدود 12 میلیون حاشیه نشین وجود داشته باشد که از این تعداد حدود 10 میلیون نفر مستقیماً با مشکلات مربوط به بحران آب مواجه هستند.

اگر چالش‌های جامعه ایران با همه تنوع‌شان به رسمیت شناخته و شناخته نشود، چالش‌های آینده پیچیده‌تر و دشوارتر از چالش‌های امروز خواهد بود.

6565

دکمه بازگشت به بالا