استان ها

ارزیابی ۳واحد اقامتی در قزوین برای دریافت گواهینامه استاندارد

به گزارش خبرگزاری پرتال پارسی ، قزوین؛ نادر محمدی معاون گردشگری و سرمایه گذاری استان قزوین با اعلام این خبر گفت: در اجرای طرح استاندارد سازی واحدهای اقامتی همراه با یک شرکت استاندارد کیفیت در استان ، واحدها باید طبق برنامه عمل کنند بنابراین خدمات کمی و کیفی و تجهیزات مطابق با استانداردهای بین المللی است.

محمدی گفت: در همین راستا و برای رفع ناهماهنگی ها و کمبودها ، اعضای کمیسیون رتبه بندی گردشگری استان از سه واحد اقامتی در قزوین شامل دو هتل و یک ساختمان آپارتمانی بازدید کردند و نتیجه: گواهی های استاندارد سازی کیفیت ، که در جلسه کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت. .

معاون گردشگری و سرمایه گذاری قزوین یادآور شد: یکی از مهمترین وظایف تأسیسات گردشگری به ویژه مراکز اقامتی و روند استاندارد سازی فعلی اطمینان از ایمنی مطابق با آخرین استانداردها و ایجاد شرایط مطلوب برای رفاه حال یک کار دیگر در استان شش هتل در حال انجام است.

48

دکمه بازگشت به بالا