جامعه و خانواده

اجبار استفاده از ماسک در پیشگیری از کرونا موثر است

یکی از اعضای کمیته علمی ستاد ملی ضد تاج تاجی با بیان اینکه این ماسک باید از امروز استفاده شود گفت: دادن مجوز استفاده از ماسک اقدامی موثر برای پیشگیری از بیماری عروق بیماری کرونا قلب و آنفلوانزا است.

در مصاحبه ای با پرتال پارسی ، دکتر مسعود مردانی وی با تمرکز بر استفاده اجباری ماسک از امروز گفت: اول از همه باید توجه داشت که تعویض تاج در هر اجتماع امکان پذیر است. بر این اساس ، اجبار استفاده از ماسک به عنوان اقدامی پیشگیرانه برای کرونا اقدامی بسیار مثر است. دلیل آن این است که اکنون در مورد قطرات تنفسی منتقل شده توسط هوا یا آلوده اتفاق نظر کلی وجود دارد.

وی گفت: “در همین زمان ، در فصل آینده شاهد شیوع همان آنفولانزا با شیوع و گسترش آنفلوانزا خواهیم بود.” بنابراین ، استفاده از ماسک از بیماری عروق بیماری کرونا قلب و آنفلوانزا جلوگیری می کند.

وی گفت: “من به مردم توصیه می کنم از ماسک با احتیاط و احتیاط استفاده کنند.” کنترل و کاهش من فکر می کنم روش های دیگری برای استفاده از ماسک برای افراد وجود دارد و جریمه آخرین راه چاره است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا