ورزش و نشاط

اتمام حجت مدیرعامل استقلال با سازمان لیگ درباره تبلیغات محیطی

به گزارش خبرگزاری اینترنت ، پس از افتتاح قرارداد جدید با کارگزار باشگاه استقلال و میزان درآمد حاصل از تبلیغات محیطی در بازی های خانگی ، مدیر کل باشگاه با سازمان لیگ مکاتبه کرد ، شرکت پیمانکار و از سازمان پرسید انجام تبلیغات محیطی با شرکت کارگزار باشگاه استقلال در زمینه تبلیغات در بازی های خانگی باشگاه همکاری می کند.

در قسمتی از نامه مصطفی آزورلو به حیدر بهاروند آمده است:

«با رعایت حقوق باشگاه استقلال ، برگزارکنندگان مسابقه باید دستورالعمل های لازم را برای همکاری با کارگزار باشگاه ایده پروان تبلیغ برای اجرای تبلیغات محیطی ارائه دهند.

بر این اساس ، باشگاه استقلال در فصل جدید از تبلیغات محیطی در بازی های خانگی استفاده خواهد کرد و این بستر پردرآمد را به سازمان لیگ واگذار نخواهد کرد. باشگاه استقلال همچنین با قرارداد کارگزار جدید به ارزش 500 میلیارد تومان و 150 میلیارد تومان برای استفاده از بازی های خانگی محیطی موافقت کرد که نشان دهنده افزایش چشمگیر و بی سابقه درآمد باشگاه در فصل جدید است. شاخه اقتصادی فوتبال در کشور است.

با وجود این که سهم باشگاه ها در زمینه تبلیغات در سراسر جهان در سال های اخیر بسیار اندک است و در واقع با توجه به فرصت های موجود در این بخش به میزان قابل توجهی پرداخت نمی شود ، ممکن است رویکرد باشگاه استقلال در تبلیغات محیطی متفاوت باشد. ژوئن. و رسیدن به سطح بی سابقه ای در این زمینه ».

256 251

دکمه بازگشت به بالا