عمومی

آیا صرف تبلیغ علیه نظام جرم است؟

جرم تبلیغ علیه نظام و عناصر تشکیل دهنده این جرم، از تحلیل منطقی این حکم تا تعریف مفهوم پنهان در جرم انگاری این رفتار، یکی از پیچیده ترین مباحث قابل تامل و تحلیل است. باید منطق را دنبال کرد، تعریف کرد، تحلیل کرد و تعریف جامعی از پروپوزال به دست آورد.طبق این قاعده لازم است کلمه تبلیغات به عنوان اساسی ترین رکن این عبارت تعریف شود.

آنچه همیشه از کلمه “تبلیغ” به ذهن متبادر می شود، تعریف، تمجید و تعرفه مثبت پدیده برای افزایش تقاضا و افزایش تقاضای متقاضی یا نهاد مذکور از جامعه هدف حتی در توضیح است. از تبلیغات منفی پرهیز و اجتناب از آنچه موضوع تبلیغات است رعایت نمی شود بنابراین مفهوم غالب تبلیغات همانطور که در فرهنگ لغت های مرجع آمده است: آگاه ساختن دیگران از فواید چیزی، شخصی یا عقیده ای: تبلیغات کالا، انتخابات. تبلیغات، تبلیغات حزبی، «اغراق» در مفهوم مازاد تعرفه، کلمه از همین ریشه می آید
با این تعریف، تصور تبلیغ علیه یک نهاد یا چیزی چندان منطقی نیست، جدای از این ایراد منطقی به ایجاد ماده 500 قانون مجازات اسلامی، تنها فرض بر شخص مرتکب جرم است. جرم با انجام رفتاری متناسب با تعریف تبلیغات، مرتکب رفتار مجرمانه علیه نظام (رژیم) می شود. سیاسی) که فردی با اعمال و رفتار خود به نفع گروه ها و سازمان ها علیه نظام تبلیغ می کند، در چنین سناریویی می توان از احتمال ارتکاب چنین جرمی مثال های فراوان و متنوعی زد. جرم چون انتقاد از حکومت و رژیم سیاسی یکی از حقوق اساسی سیاسی هر شهروند استبرای تأیید چنین تفسیری می توان به مثالی قابل توجه از قانون مطبوعات اشاره کرد

ماده 3مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولان را با رعایت موازین اسلامی و مصالح عمومی منتشر کنند. توضیح – نقد سازنده لازمه منطق و استدلال و پرهیز از توهین و توهین و تخریب است..

بر اساس اصل 37 قانون اساسی، نقد سازنده مشروط به منطق و استدلالی است که با تبلیغ علیه نظام تفاوت اساسی داشته باشد و حتی در مواردی که نقد و تبلیغ علیه نظام مورد تردید باشد، از توهین، توهین و تخریب خودداری شود. ، بر اساس این اصل که مرتکب باید بی گناه شناخته شود

تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایرانموضوع ماده 500 قانون مجازات اسلامی یکی از مصادیق جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی است، شایان ذکر است که چه دسته ای از فعالیت های مرتبط با فعالیت تبلیغی به عنوان رفتار مجرمانه تعریف می شود. آیا مبارزه با نظام به قصد براندازی کل نظام جمهوری اسلامی ایران ملاک رفتار مجرمانه است یا چنین نتیجه و قصد مجرمانه ای برای ارتکاب جرم لازم نیست؟ اگر در تشخيص اين رفتار مجرمانه فقط به ماده مذكور پرداخته شود، بايد گفت كه اين جرم جزء جرايم مطلق است، لذا نتيجه وجود جرم براي اجراي جرم لازم نيست. قصد اخلال در نظام که تبلیغات ضد نظام به عنوان مصداق رفتار مجرمانه است، چنین تعبیری پاشنه آشیل و مشکل اساسی تلقی کردن برخی از رفتارها به عنوان تبلیغات ضد نظام است و این نوع تعبیر خلاف است. اصول و قواعدی که باید در حقوق جزا رعایت شود زیرا کیفری در تفسیر قوانین اصل یک تفسیر مضیق و به نفع متهم است پس صرفا خدمت است تبلیغات را نمی توان رفتار مجرمانه، دکترین حقوقی دانست. نیز تاکید می کند که برای ارتکاب این جرم، قصد سرنگونی رژیم لازم است.

علاوه بر لزوم توجه به اصول مندرج در تفسیر ماده 500 قانون مجازات اسلامی، با توجه به اینکه این عنوان مجرمانه در فصل جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور تصریح شده است، وجود این گونه جرایم غیرمستقیم در قصد فعل مجرمانه و قصد مرتکب است.

بنابراین آنچه قضات در مقام سلب حقوق و در انجام اقدامات مقصر باید مد نظر قرار دهند رعایت این شرط و رعایت اصول تفسیر قوانین جزایی بر اساس اصول تفسیر قوانین جزایی است. . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناظر به حقوق و آزادی های فردی ملت و حقوق اساسی و اجتماعی افراد است، مثلاً طبق اصل بیست و چهارم قانون اساسی، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند. در صورتی که این مطالب ناقض موازین اسلام یا حقوق عمومی باشد، علاوه بر اصل بیست و هفتم قانون اساسی که اجازه تشکیل اجتماعات و تظاهرات غیرمسلحانه را می دهد، تا زمانی که خلاف موازین اسلامی نباشد. از مجموع موارد ذکر شده نتیجه روشنی می توان گرفت که جرم تبلیغ علیه نظام انجام می شود. یکی از عوامل و عناصر مهم شکل گیری رفتار مجرمانه وجود قصد ارتکاب جنحه است.

وکیل-شیراز

دکمه بازگشت به بالا