عمومی

آزادی جوهر ذاتی انقلاب اسلامی

جریان های سیاسی به جای مخالفت با «آزادی» و «عدالت» و نقد نظرات یکدیگر، «آزادی» و «عدالت» را نقد کردند. اصولگرایان آزادی را نقد کردند و اصلاح طلبان از عدالت انتقاد کردند. آزادی و عدالت با هم معنا دارند. «آزادی بدون عدالت» و «عدالت بدون آزادی» هرج و مرج در انسانیت، دین و انقلاب اسلامی است.

گفتمان انقلاب اسلامی دارای یک نقطه محوری و یک مفهوم محوری است که مفاهیم سیالیت و شناوری ابعاد حقیقت گفتمان را پیرامون آن تبیین می کند. آن مفاهیم در حقیقت دین و واقعیت زندگی وجود دارد. اسلام از طریق همین «نشانه های شناور» محقق می شود.

یکی از پیام ها و مفاهیم اصلی گفتمان انقلاب اسلامی مقوله «آزادی» است. آزادی به قدری جذاب است که حتی در یک نظام امپراتوری استبدادی آن را مطالبه می کردند، اما در آنجا «نشانه تهی» معنا بود و معنایی نداشت. محمدرضا شاه می گفت جامعه ما آزاد است و به دروازه تمدن رسیده است. اما او نفهمید که سلطنت با آزادی کاملاً ناسازگار است، زیرا مفهوم سلطنت و استبداد و دیکتاتوری مطلق نفی «آزادی شهروندان» است.

منظور از آزادی در آن زمان استبداد، هرج و مرج، فسق، فسق بود. این شکل از آزادی یکی از لوازم اصلی غرب بوده است و از دوران مشروطیت تا انقلاب اسلامی در اذهان آزادی خواهان و مخالفان نیز همین معنا را داشته است. امروز هم بخشی از آزادی خواهان بی حجابی می خواهند، مرزهای حجاب و حیا را نادیده می گیرند، نمی خواهند با موانعی چون شراب، محدودیت های دینی، امر به معروف و نهی از حرام مواجه شوند. بد، دستور و دستور. کسانی که مخالف آزادی هستند به دلایل مشابه با آنها مخالفت می کنند. آزادی در چارچوب انقلاب اسلامی به معنای رهایی از دین و طبیعت نیست، بلکه «آزادی» بازگشت به طبیعت و انسانیت است.

آزادی در دنیای غرب مبتنی بر سود، سود و لذت بیشتر است. مردم در دستیابی به لذات و منفعت، آزادی کامل دارند و نباید مانعی برای آنها وجود داشته باشد. هیچ ارزش اخلاقی نباید دستیابی به آنها را محدود کند. برای این نوع آزادی فقط یک حد برای آن قائل شدند و گفتند چون در جامعه زندگی می کنیم حد آزادی تا زمانی است که به آزادی دیگران لطمه ای وارد نکند. بعد دیدند با این بند نمی توان جلوی هرج و مرج را گرفت و یک بند دیگر هم به آن اضافه کردند که آزادی باید در چارچوب قانون باشد. در جامعه قبل از انقلاب اسلامی، بخشی از جامعه ما در این آزادی دخالت کردند و با همین مفهوم، اما به صورت افراطی از آن استفاده کردند.

یکی از معایب آن آزادی «تضاد» آن است، چگونه آزادی در نظام نابرابر، رقابت تبعیض آمیز و نظام استبدادی تحقق می یابد؟ آزادی انتخاب در سیستم هایی که ذهن و قلب مردم اسیر تبلیغات سرمایه داری، وعده ها و وعده های احزاب سیاسی است، به چه معناست؟ شهروندان آمریکایی اگر نمی خواهند زیر چتر هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه باشند، چه انتخابی جز سکوت و انفعال دارند؟ کار دیگری نمی توان کرد زیرا سهم قدرت بین دو حزب و دو جناح تعیین می شود. تبلیغات دامن مردم را گرفته است و فلسفه سیاسی غرب مبتنی بر اسارت و بردگی واقعی است و شعار آزادی ظاهری را ترویج می کند.

در فرانسه، فردی که دوست دارد مذهبی باشد، اجازه تبلیغ دین خود را ندارد، اما اگر همجنسگرا باشد، از هرگونه تبلیغات مبرا است. آیا زن مسلمان، مسیحی یا یهودی از آزادی حجاب بر اساس اعتقاد خود برخوردار است؟ شما از فساد پاک هستید، اما نمی توانید نشانه های تقوا را نشان دهید. نمادهای مذهبی و تبلیغات مذهبی ممنوع است، اما نمادها و پرچم های همجنس گرا بازی آزاد دارند. این نمونه ای از جامعه ای است که آنها خواستار آزادی هستند و ما مدعی آزادی هستیم.

انقلاب اسلامی نیز خواستار آزادی است، اما آزادی را در چارچوب دین و جهان بینی توحیدی و در یک نظام فکری به نام «اسلام ناب» ترویج می کند. این نوع آزادی پیام جدیدی است و برخلاف تمام آزادی هایی است که تاکنون در دنیا تعریف شده است. رهایی از هر چیزی که انسان را به بند می آورد، بزرگترین دستاورد اسلام است. بعد از انقلاب سوء تفاهم ها و سوء تفاهم ها در مورد «آزادی» زیاد شد. جریان های سیاسی به جای مخالفت با «آزادی» و «عدالت» و نقد نظرات یکدیگر، «آزادی» و «عدالت» را نقد کردند. اصولگرایان آزادی را نقد کردند و اصلاح طلبان از عدالت انتقاد کردند. آزادی و عدالت با هم معنا دارند. «آزادی بدون عدالت» و «عدالت بدون آزادی» هرج و مرج در انسانیت، دین و انقلاب اسلامی است.

مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم آزادی را موهبت الهی و از برترین ارزش های اسلام دانستند. آزادی اجتماعی یعنی حق تصمیم گیری، عمل و اندیشه برای همه افراد جامعه، این آزادی جزء ذات اسلام است. این جزئی از فطرت انسان است، اگر آزادی از اسلام از بین برود، اسلام و بشریت از بین می رود. اسلام ناب بدون آزادی و آزادی بدون اسلام وجود ندارد. هر دو گره خورده اند. اما متأسفانه در سال‌های اخیر اگر یک فرد انقلابی و متدین بحث آزادی را مطرح کند، ادبیاتی شکل گرفته است که او را به نوعی مشکل و انحراف فکری متهم می‌کند و ما نتوانسته‌ایم حد و مرز آزادی دینی را مشخص کنیم. . آزادی مذهبی.

آزادی از دیدگاه اسلام – در روز اول پیامبر اسلام (ص) در میان بت پرستان قریش و جاهلان عرب: «لا اله الا الله» از همه خدایان و الهه های سیاسی، بت ها، خرافات، خرافات، سنت ها تا حقیقت انسانیت و خلقت اگر فرمان الهی را اطاعت کنید از جهل و ظلم قریش و جهل ابوجهل رهایی خواهید یافت. آیه 157 سوره اگراف نیز همین منظور را دارد: «وَیضَعُهُمْ إِسْرَحَمْ وَ اَغْلَلَ الْتِی کَنتَ اللَّهِمْ» – وظیفه و تکلیف پیامبر نجات است و کسانی که به او ایمان می آورند «آنها هستند. مانعی بر دلهای همگان است» نجات دهندگان و غل و زنجیر از دنیا رفتند و به آزادی کامل رسیدند. امام حسین (علیه السلام) به لشکریان حمله کننده به خیمه ها در گودال قتلگاه فرمود: «ان لم یککن لکم دین و کنوا احرا فی دنیاکم» به همین معنا: آزاده باشید و مرد باشید حتی اگر دین نکنید. و آزادی و آزادی داشته باشند.

انقلاب اسلامی آزادی را با خود به ارمغان آورد و مرزهای خود را از ناآرامی، هرج و مرج و فساد رها کرد. اگر آن آزادی را از انقلاب بگیرند، هویت انقلاب اسلامی زیر سوال می رود. همانطور که امام راحل و رهبر بزرگوارشان فرمودند اسلام بدون اسلام بدون آزادی و آزادی معنا ندارد، در مورد انقلاب اسلامی هم همینطور است، اگر آزادی را از انقلاب بگیرید یعنی انقلاب نفی شده است. به همین ترتیب، اگر انقلاب را از آزادی بگیرید، آزادی تبدیل به یک «نشان خالی» می شود.

امروز همه در عرصه فکری و عقلانی باید انقلاب را مطالعه کنند و «گفتمان انقلاب اسلامی» را بازخوانی کنند و حوزه ها و دانشگاه ها حقایق انقلاب و اسلام ناب را برای مردم تبیین کنند. اساتید فداکار به میدان بیایند و عقلانیت آزادی را با منطق، عقل سلیم، متفکرانه بیان کنند، اگر وارد این عرصه نشدند، مجموعاً همه آزادی را در تعامل دختر و پسر در آشپزخانه سلف توضیح می دهند و توسعه حجاب و ازدواج سفید آنها هیچ مرزی برای حقوق و آزادی دیگران نمی شناسند.

*متن سخنرانی پنجمین اجلاسیه نهمین دوره کرسی های آزاد اندیشی که توسط مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم و با موضوع «گفتمان انقلاب اسلامی» برگزار شد. موسسه مطالعات انقلاب اسلامی طلوع آنلاین دانشگاه طلوع آنلاین قم به صورت حضوری و مجازی.

6565

دکمه بازگشت به بالا