عمومی

آبی و قرمز ندارد؛این پیشکسوتان حرمت دارند

وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال و … ما کاری به حفاظت نداریم.

یکی از بچه ها پرسید: آیا کسی هست که رضا حسن زاده، حسن اشجری، علی چینی، بابازاده و محمد نوری را نشناسد؟ او درخواست کرد. من گفتم بله. اکثر سربازانی که در ورزشگاه آزادی خدمت می کنند بین 18 تا 19 سال سن دارند. بیشتر آنها از دورترین نقاط ایران به تهران می روند و یک دستور را اجرا می کنند: “کسی را وارد نکنید!” از این موضوع که بگذریم چرا در فوتبال ایران این اتفاق نمی افتد؟ چرا هیچ باشگاهی فکر نمی کند در هر مسابقه اگر اقدامات لازم را انجام ندهد، پیشکسوتان حداقل چند بلیت برای رفتن به ورزشگاه بدون سختی، تحقیر، بی احترامی می دهند؟ نگاهی به تیم مورد علاقه آنها بیندازید.

به گزارش فوتبالی ها، یک بار در تریلر نام بسیاری از افراد نامبرده ذکر نشده بود، اما اکنون قادر به تماشای بازی تیم خود نیستند، وقتی رسیدید وارد ورزشگاه غیرمجاز شوید! آقای فتاحی چرا برادر هستید؟ یک استادیوم کامل برای احترام و حمایت از آنها.

251 251

دکمه بازگشت به بالا